Робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за ОПП «Економіка підприємства» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S POTENTIAL»

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-79 Кузнецова, Т. О. and Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за ОПП «Економіка підприємства» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S POTENTIAL». [Робочі програми]

[img] Text
06-01-79, 1.pdf

Download(200kB)

Abstract

Збільшення темпів економічного зростання національної економіки в значній мірі залежить від знань та вмінь фахівців щодо ефективного управління підприємницьким потенціалом підприємств. Вивчення дисципліни «Управління потенціалом підприємства» дозволить поглибити теоретичні знання, оволодіти сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками ефективного управління потенціалом підприємств як збалансованої соціальноекономічної системи у сучасних умовах господарювання. Опанування теоретичних засад вивчення дисципліни “Управління потенціалом підприємства” дозволить студентам набути практичні навички щодо формування, розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства, покращення результативності його використання за сучасними соціальноекономічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризи та антикризового управління суб'єктами господарювання. The increase in the economic growth rate of the national economy depends to a large extent on the knowledge and skills of specialists to effectively manage the entrepreneurial potential of enterprises. Studying the discipline "Enterprise potential management" will allow you to deepen theoretical knowledge, master modern methodological tools, practical skills of effective management of the potential of enterprises as a balanced socio-economic system in modern economic conditions. Mastering the theoretical foundations of studying the discipline "Enterprise Potential Management" will allow students to acquire practical skills in forming, developing, increasing the level of competitiveness of the enterprise's potential, improving its efficiency by modern socio-economic criteria; gaining the skills to justify and use crisis prevention and crisis management mechanisms for business entities

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-01-79, потенціал, оптимізація структури потенціалу, 4 оцінювання потенціалу, управління конкурентоспроможністю потенціалу, управління матеріально – технічним потенціалом, управління результативністю використання потенціалу, проектування систем управління потенціалу, potential, potential structure optimization, capacity assessment, capacity competitiveness management, material and technical potential management, capacity utilization management, design of capacity management systems
Шифр: 06-01-79
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 Apr 2020 12:54
Last Modified: 13 Apr 2020 12:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17668

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year