Робоча програма «Комплексний кваліфікаційний тренінг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Сomprehensive qualification training code and name" of the specialty 075 «Marketing»

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-189 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Робоча програма «Комплексний кваліфікаційний тренінг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Сomprehensive qualification training code and name" of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

[img] Text
06-13-189, 1.pdf

Download(366kB)

Abstract

В умовах наростаючої конкуренції, сучасний ринок праці вимагає якісних змін у концептуальній базі професійної підготовки майбутніх фахівців, у першу чергу, за рахунок введення нових форм і методів практичної підготовки, спрямованих на формування інтегральної компетентності бакалавра з маркетингу – здатності у процесі навчання розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі маркетингової діяльності. Така консолідація теоретичних знань і практичних умінь передбачає застосування певних теорій та методів маркетингу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Одним із засобів посилення практичної спрямованості підготовки фахівців з маркетингу, активізації їх творчої діяльності є комплексний кваліфікаційний тренінг. Комплексний кваліфікаційний тренінг пов’язаний з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Менеджмент», Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингові комунікації», «Маркетингова збутова політика», «Поведінка споживача». Підсумковий контроль роботи студентів денної та заочної форм навчання здійснюється у формі заліку. In the face of increasing competition, the modern labor market requires qualitative changes in the conceptual base of professional training of future specialists, first of all, due to the introduction of new forms and methods of practical training aimed at forming the integral competence of the Bachelor of Marketing - the ability in the learning process to solve complex specialized tasks and practical problems in the field of marketing. This consolidation of theoretical knowledge and practical skills implies the application of certain theories and methods of marketing and is characterized by the complexity and uncertainty of the conditions. One of the means of enhancing the practical orientation of the training of marketing specialists, the activation of their creative activity is the complex qualification training. Comprehensive qualification training is related to such disciplines as Marketing, Management, Marketing Research, Marketing Commodity Policy, Marketing Pricing, Marketing Communications, Sales policy, Behavior of consumer

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-189, маркетинг, маркетингові дослідження, сегментація ринку, товарна, цінова, комунікаційна, збутова політика, ефективність діяльності, контроль маркетингу, marketing, marketing research, market segmentation, product, price, communication, sales policy, efficiency, marketing control
Шифр: 06-13-189
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 Apr 2020 12:55
Last Modified: 13 Apr 2020 12:55
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17669

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year