РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Етика і естетика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the discipline "ETHICS AND AESTHETICS" for applicants of bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

06-07-23 Шадюк, Т. А. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Етика і естетика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the discipline "ETHICS AND AESTHETICS" for applicants of bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
06-07-23,1.pdf

Download(281kB)

Abstract

Набуття знань у галузі етики та естетики є важливим компонентом освіченості сучасного фахівця, оскільки вони є дієвим засобом орієнтації індивіда у складних умовах суспільного життя. Формування висококультурних фахівців, здатних брати на себе відповідальність за вирішення інноваційних завдань в умовах суперечливості та динамізму всіх сфер сучасного глобалізованого світу, відкритості інформаційного простору сучасного буття, – затребуване сучасними реаліями усіх сфер працевлаштування. Дисципліна спрямована на осмислення реальних морально-етичних проблем, що існують в нашому суспільстві. Етичні ідеї розглядаються в загальнокультурному й світоглядному контексті, з наголошенням на їх істотній ролі у формуванні морально-етичної культури особистості. Вивчення дисципліни «Етика і естетика» передбачає ознайомлення з нормативно-ціннісними засадами етики і естетики, з роллю етичного і естетичного чинників у людській життєдіяльності й світовідношенні та формуванні навичок всебічного аналізу і успішного вирішення морально-естетичних проблем. To acquire knowledge on ethics and aesthetics is an important component of the modern specialist education, as this is an effective way of individual orientation in the difficult conditions of social life. Formation of highly cultural specialists, capable of taking responsibility for solving innovative problems in the context of contradictions and dynamism of all spheres of the modern globalized world, openness of the information space of modern being, is demanded by the modern realities of all spheres of employment. The discipline is aimed at understanding the real moral and ethical problems that exist in our society. Ethical ideas are considered in a cultural and worldview context, with an emphasis on their essential role in shaping the moral and ethical individual culture. The purpose of studying the discipline «Ethics and Aesthetics» is to get acquainted with the normative and value principles of ethics and aesthetics, with the role of ethical and aesthetic factors in human life and world attitude and in the formation of skills for comprehensive analysis and successful resolution of moral and aesthetic problems

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-07-23, етика, естетика, мораль, моральна свідомість, естетична діяльність, естетична свідомість, мистецтво, естетичний ідеал, ethics, aesthetics, morality, moral consciousness, aesthetic activity, aesthetic consciousness, art, aesthetic ideal
Шифр: 06-07-23
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 08:48
Last Modified: 27 Apr 2020 11:55
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17831

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year