Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління в публічній сфері» для здобувачів І (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT ІN THE PUBLSK SPHERE» for applicants for the first (bachelor) level of education of specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-153 Якубовська, С. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління в публічній сфері» для здобувачів І (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT ІN THE PUBLSK SPHERE» for applicants for the first (bachelor) level of education of specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-153,1.pdf

Download(217kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія управління в публічній сфері» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористууванян, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньопрофесійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія управління в публічній сфері», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни «Психологія управління в публічній сфері» – формування у майбутнього фахівця загальних та професійних компетенцій, системи загальної психологічної підготовки для вирішення практичних, професійних і наукових завдань, проблем керування діяльністю трудового колективу, забезпечення ефективного досягнення результатів управлінської діяльності в публічній сфері. Предметом психології управління в публічній сфері є психологічні закономірності управлінської діяльності, сукупність психічних явищ і відносин в публічній сфері The work curriculum is concluded in accordance with the requirements of the system of organization of training on the basis of educational and professional program of preparation of masters in accordance with the curriculum for the specialty 053 "Psychology" full-time and part-time education. Interdisciplinary Relations: The study of the course assumes a basic knowledge of related courses - General Psychology, Social Psychology. Psychology of social work "," Psychology of conflict "and purposeful work on the study of specialized literature, active work at lectures, practical classes, independent work and performance of tasks. Requirements for knowledge and skills are determined by industry standards of higher education of Ukraine

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-153, психологія, керівник, управління, організація, особистість, публічна сфера, psychology, manager, management, organization, personality, public sphere
Шифр: 07-03-153
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 08:48
Last Modified: 27 Apr 2020 08:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17834

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year