Робоча програма навчальної дисципліни «Проективні методики дослідження особистості» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline PROJECTIVE METHODS FOR THE STUDY OF PERSONALITY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-122 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Проективні методики дослідження особистості» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline PROJECTIVE METHODS FOR THE STUDY OF PERSONALITY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-122,1.pdf

Download(312kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Проективні методики дослідження особистості» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньокваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Проективні методики дослідження особистості», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Проективні методики дослідження особистості» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу вибіркового блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки. The work curriculum is made in accordance with the requirements of the creditmodule system of training organization on the basis of an educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" of full-time/part-time education. Interdisciplinary connections: "Projective methods of personality research" is the component of the disciplines of the psychological cycle of the optional block. Its study involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge about the regularities of the functioning of the psyche. Studying the course involves the availability of systematic and thorough knowledge of the related courses – «General psychology», «Personality psychology», «Differential psychology» and others like that. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-122, психодіагностика, проективні методики дослідження особистості, експресивні методи, імпресивні методи, адитивні методи інтерпретаційні методи психодіагностики особистості, psychodiagnosis, projective methods of personality research, expressive methods, impressive methods, additive methods, interpretative methods of personality psychodiagnosis
Шифр: 07-03-122
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 12:49
Last Modified: 27 Apr 2020 12:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17862

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year