Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія реклами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "PSYCHOLOGY ADVERTISING" specialt 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-154 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія реклами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "PSYCHOLOGY ADVERTISING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-154,1.pdf

Download(216kB)

Abstract

Розглядаючи загальні закономірності психології особистості, неможливо залишити поза увагою психологію реклами як поширеного виду впливу на споживача та суспільство. Це означає все частіше дотикання психоогів з таким видом ефективних технологій впливу на широку аудиторію. Тому існують різні форми взаємодії психолога з нею – як того, хто дотичний до створення реклами та того, з іншого боку, хто дотичний до проблем психіки, спричинених надмірною рекламою. По-третє, слова "реклама" і "маніпуляція" в повсякденній свідомості найчастіше асоціюються один з одним. Отже, психологічний контекст і прямі і непрямі інтенції суб'єктів інформаційної діяльності в цьому виді масової комунікації виражені найбільш наочно, що сприяє їх системному опису і розумінню. До того ж у різних авторів можна виявити висловлювання про те, що рекламні звернення завжди психологічно вивірені і часто надають майже гіпнотичний вплив на цільову аудиторію. Considering the general patterns of personality psychology, it is impossible to overlook the psychology of advertising as a widespread kind of influence on the consumer and society. This means that psychologists are increasingly contacted with this type of effective technology to reach a wide audience. Therefore, there are various forms of interaction of the psychologist with it - as one who is involved in the creation of advertising and on the other hand, who is involved in the problems of the psyche caused by over-advertising. Third, the words "advertising" and "manipulation" in everyday consciousness are most commonly associated with one another. Consequently, the psychological context and direct and indirect intentions of the subjects of information activity in this type of mass communication are most clearly demonstrated, which contributes to their systematic description and understanding. In addition, different authors may express that advertising appeals are always psychologically correct and often provide an almost hypnotic effect on the target audience

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-154, реклама, споживач, психологічний вплив, психологія реклами, психотехнології, реклами, advertising, consumer, psychological impact, psychology of advertising, psychotechnology, advertising
Шифр: 07-03-154
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 13:03
Last Modified: 27 Apr 2020 13:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17865

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year