Робоча програма навчальної практики "Грунтознавство та рослинництво" для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of educational practice "Soil Sciense and Plant Growing" specialty 201 "Agronomy"

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-52 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної практики "Грунтознавство та рослинництво" для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of educational practice "Soil Sciense and Plant Growing" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

[img] Text
05.01.52,1.pdf

Download(268kB)

Abstract

Навчальна практика з «Ґрунтознавства та рослинництва» проводиться з метою ознайомлення з методиками визначення генетичних типів і видів ґрунтів, їх просторового положення, а також основних показників властивостей та стану ґрунтів із метою їх класифікації та виділення на ділянках, де вивчаються, інженерногеологічні елементи, визначення кількісних показників міцності та інших фізико-механічних властивостей ґрунтів із метою їх використання. Передбачається поглиблене вивчення біології найбільш важливих сільськогосподарських рослин: ріст, розвиток, онтогенез, вегетація, фенофази, етапи органогенезу, та її зв'язок з продуктивністю рослин та врожайністю. Приділяється увага вивченню факторів і процесів, що забезпечують життєдіяльність рослин; реакції рослин на дію несприятливих факторів. Вивчаються вимоги рослин до життєво необхідних факторів, режими життя та способи їх регулювання; резерви міцності онтогенезу; критичні періоди в житті рослин. The educational practice of "Soil Science and Plant Growing" is conducted with the purpose of familiarization with the methods of determining the genetic types and types of soils, their spatial position, as well as the basic characteristics of the properties and state of soils with a view to their classification and allocation in the areas where the study, engineering geological elements, determination of quantitative parameters of strength and other physical and mechanical properties of soils for the purpose of their use. An in-depth study of the biology of the most important agricultural plants is envisaged: growth, development, ontogenesis, vegetation, phenophase, stages of organogenesis, and its relation with plant productivity and yield. Attention is paid to the study of factors and processes that ensure the vital functions of plants; reaction of plants to the action of adverse factors. The requirements of plants for vital factors, modes of life and ways of their regulation are studied; reserves of ontogeny strength; critical periods in the life of plants

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-52, грунтознавство, рослинництво, фактори життя рослин, грунт, soil science, plant growing, factors of plant life, soil
Шифр: 05-01-52
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 29 Apr 2020 07:06
Last Modified: 29 Apr 2020 10:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17878

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year