ОЦІНКА ВОДНОГО БАЛАНСУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ОСУШЕНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Цуман, Н. В. and Сивко, Ю. В. and Прогожук, Р. М. and Кручок, І. В. and Tsuman, N. V. and Sуvko, Yu. V. and Prohozhuk, R. M. and Kruchok, I. V. (2019) ОЦІНКА ВОДНОГО БАЛАНСУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ОСУШЕНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 16-26.

[img] Text
Vs862 (1).pdf

Download(278kB)

Abstract

В статті наведено дані досліджень, які вказують на те, що рух води в ґрунті відіграє важливу роль як у природних умовах, так і у меліоративній практиці. Швидкість поглинання води ґрунтом характеризується великою мінливістю і залежить від пористості, механічного, мінералогічного і хімічного складу, окультуреності, наявності в ґрунті великих проміжків, тріщин, кротовин, кореневих ходів та інших отворів. Водний баланс меліорованих земель включає ряд складових: атмосферні опади; поверхневі, ґрунтові води, які надходять із прилеглих водозборів, інфільтраційні води річок і водосховищ, конденсаційні води, транспірацію, випаровування із поверхні ґрунту і водної поверхні та інші. Це питання складне і потребує детального наукового обґрунтування при вирощуванні різних сільськогосподарських культур в зоні Полісся на осушених землях. Нами досліджувався водний баланс вирощуваних культур на осушених торфових ґрунтах протягом періоду вегетації для шару 0-50 см. Розрахунки показали, що оптимізація вологозабезпечення на торфових осушених ґрунтах має суттєвий вплив на величину врожаю, причому продуктивність культур при регульованих і контрольованих рівнях ґрунтових вод збільшується. Природні РГВ відповідають лиш окремим рокам і періодам вегетації рослин. Оперативне управління і моделювання вологою може забезпечити біологічну потребу рослин при формуванні продуктивних і якісних врожаїв. Так, для багаторічних трав і вико-вівсяної сумішки, в період активного формування врожаю, оптимальна волога в шарі 0-50 см на осушених торфових ґрунтах складала – 77-89%. Саме в цих межах вологості отримано найвищу продуктивність зеленої маси сільськогосподарських культур.

Title in English

ESTIMATION OF WATER BALANCE UNDER THE CONDITIONS OF CROPS GROWING ON DRY PEAT SOILS OF POLISSІA ZONE

English abstract

The paper presents the data concerning the researches which pointout to the fact that the soil water flow plays an important role in the natural conditions biological complex as well as in the amelioration practice. The intensity of the soil water-intake process has been characterized by its variability and depends on the porousness, mechanical, mineral, chemical composition as well as on its cultivation, soil spaces, cracks, moles, roots and other openings. The water balance of meliorated soils includes some components such as the precipitation, surface and subsurface waters, which comes from the nearest headers, infiltrated rivers and storages lakes waters as well as from condensed waters, transpiration, soil and water surface evaporation in particular. The research of the matter needs the detail scientific substantiation under the conditions of different crops growing on dry soils of Polissya zone. The water balance of crops growing on dry peat soils during the vegetation period for the layer of 0-50 cm has been investigated. The calculations showed that the process of water supply optimization on dry peat soils had an essential effect on its yielding level, herewith the crops efficiency under the regulated and controlled soils water levels increased greatly. Natural LSW comprise to special years as well as to the periods of plant vegetation. In this case, the methods of moisture intensive management and modelling usage, can supply plant biological necessity under the efficient and qualitative yielding formation. The optimal moisture under the layer of 0-50 cm on dry peat soils during the period of yield forming for the perennial grasses and vetch-oat mixtures made up 77-89%. It has become possible to achieve the highest efficiency of crops green mass due to a given moisture parameters.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: водний баланс, меліорація, осушені торфові ґрунти, волога, урожайність, оптимальні умови, вологозапаси, water balance, land reclamation, dehydrated peat soils, moisture, yield, optimal conditions, moisture reserves
УДК: 631: 631.432.2(477.41)42)
Бібліографічний опис: Оцінка водного балансу при вирощуванні сільськогосподарських культур на осушених торфових ґрунтах зони Полісся України / Н. В. Цуман, Ю. В. Сивко, Р. М. Прогожук, І. В. Кручок // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 16-26.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2019 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2019
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 30 Apr 2020 09:34
Last Modified: 30 Apr 2020 09:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17905

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year