ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Downloads

Downloads per month over past year

Якимчук, А. Ю. and Клімова, А. В. and Yakymchuk, A. Y. and Klimova, А. V. (2019) ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 383-397.

[img] Text
Ve8832 (1).pdf

Download(646kB)

Abstract

Згідно законодавства України заклади вищої освіти (ЗВО) можуть розпочинати свою діяльність тільки за наявності ліцензій. Ліцензування – це підтвердження права ЗВО здійснювати діяльність щодо надання послуг для отримання вищої освіти на рівні державних стандартів. Метою такого ліцензування є встановлення відповідності програми діяльності ЗВО заявленому статусу, створення рівних можливостей для суб'єктів підприємництва на ринку освітніх послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів держави й замовників цих послуг. У даній статті проаналізовано досвід розвинених держав світу щодо реалізації ліцензійного процесу закладами вищої освіти (освітніми організаціями) та виявлено перспективи удосконалення його в Україні. На основі досвіду країн Європейського Союзу визначено нові тенденції удосконалення української системи ліцензування діяльності ЗВО, обґрунтовано необхідність проведення змін у державній політиці щодо раціоналізації освітнього процесу відповідно до концепції сталого розвитку на умовах підвищення якості освіти. Сформовано новий організаційно-економічний механізм ліцензійної діяльності в Україні.

Title in English

TOOLS FOR IMPROVING THE LICENSING SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE: ECONOMIC ASPECTS OF INTRODUCING INTERNATIONAL EXPERIENCE

English abstract

According to the legislation of Ukraine higher education institutions (HEI) can start their activities only in the presence of licenses. Licensing is the proof of the law way to carry out activities to provide services for obtaining higher education at the level of state standards. The purpose of such licensing is to establish compliance with the program of activity of the declared status, to create equal opportunities for business entities in the market of educational services, to ensure the protection of the rights and legitimate interests of the state and its customers services. This article analyzes the experience of developed countries regarding the implementation of the licensing process institutions of higher education (educational organizations) and the prospects for its improvement in Ukraine. The educational process in any developed state is of great socio-economic significance, especially in modern conditions of decentralization of power, ensuring and increasing higher education quality. Now the education for youth and older people has been a stimulus for the development of the state, extremely noticeable role of education in the development of sectors of the national economy, the implementation of European integration processes, which is now moving Ukraine. That is why the socio-economic importance of education is now growing in the world, as a whole, the education of citizens can influence the processes of initialization of local initiatives, especially in modern conditions in Ukraine. On the basis of the European Union's experience, new trends in improvement of the Ukrainian licensing system of the state administration have been substantiated, and the need for changes in public policy to streamline the educational process in accordance with Concept of sustainable development on the conditions of increasing education quality. The new organizational and economic mechanism of licensing activity is formed in Ukraine.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: економічні інструменти, ліцензування, акредитація, економіка, міжнародний досвід, заклади вищої освіти, economic tools, licensing, accreditation, economics, international experience, higher education institutions
УДК: 333:378.018
Бібліографічний опис: Якимчук А. Ю. Інструменти вдосконалення системи ліцензування закладів вищої освіти: еконоічні аспекти запровадження міжнародного досвіду / А. Ю. Якимчук, А. В. Клімова // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2019. - Вип. 4(88). - С. 383-397.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 30 Apr 2020 12:04
Last Modified: 30 Apr 2020 14:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17929

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year