РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору", спеціальність 071 "Облік і оподаткування". Program of the Discipline "Analysis of the Activities of Public Sector Entities" specialty 071 "Accounting and Taxation"

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-84 Вовк, В. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору", спеціальність 071 "Облік і оподаткування". Program of the Discipline "Analysis of the Activities of Public Sector Entities" specialty 071 "Accounting and Taxation". [Робочі програми]

[img] Text
06-02-84 , 1.pdf

Download(233kB)

Abstract

Дисципліна «Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору» є базовою для подальшого розуміння та засвоєння матеріалу наступних обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів, таких як «Державний фінансовий контроль», «Облік за видами економічної діяльності», «Аналіз господарської діяльності». Вивчення даної дисципліни передбачає набуття та закріплення практичних навичок щодо оцінки результатів діяльності суб'єктів державного сектору та рівня виконання ними кошторисів бюджетних установ. Кожний працівник фінансовоекономічної служби суб'єкту державного сектору повинен вміти не лише вірно інтерпретувати інформацію про діяльність установи, а й кваліфіковано вирішувати фінансові проблеми, приймаючи коректні фінансові рішення. Вивчення дисципліни «Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору» дозволить опанувати методи і методику оцінки фінансового стану та виконання кошторисів суб'єктів державного сектору; набути практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками суб'єктів державного сектору; здобути знання про застосування економічних моделей для вивчення та узагальнення результатів діяльності суб'єктів державного сектору; набути навичок узагальнення результатів аналізу та розробки відповідних управлінських рішень. The discipline Analysis of the Activities of Public Sector Entities is the basis for further understanding and acquisition knowledge of the following required course of bachelor's training, such as State Financial Control, Accounting by Type of Economic Activity, Analysis of Economic Activity. This discipline provides for the acquisition and consolidation of practical skills to assess the performance of public sector entities and the level of implementation of budget estimates by them. Each employee of the financial and economic service of a public sector entity should be able not only to interpret information about the activities of the institution, but also to solve financial problems by making correct financial decisions. Studying the discipline Analysis of the Activities of Public Sector Entities will allow to master methods and techniques of assessment of financial condition and budget performance analysis of public sector entities; to acquire practical skills of quantitative measurement of the relationship between economic indicators of public sector entities; to gain knowledge about the use of economic models to study and generalize the results of the activities of public sector entities; to acquire skills of generalizing the results of analysis and development of appropriate management programs

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-84, діяльність суб'єктів державного сектору, аналіз виконання кошторису суб'єктів державного сектору, аналіз фінансового стану, аналіз кадрового забезпечення, аналіз організаційно-технічного розвитку, аналіз використання матеріальних ресурсів, the activities of public sector entities, budget performance analysis of public sector entities, analysis of the financial condition, analysis of staffing, analysis of organizational and technical development, analysis of the use of material resources
Шифр: 06-02-84
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 May 2020 07:52
Last Modified: 04 May 2020 10:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17936

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year