Робоча програма з навчальної дисципліни «Геологія та геоморфологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Geology and Geomorphology" specialty 193 «Surveying and land management» specialization (surveying, land management and cadastre, geoinformation systems)

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-120 Криницька, М. В. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Геологія та геоморфологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Geology and Geomorphology" specialty 193 «Surveying and land management» specialization (surveying, land management and cadastre, geoinformation systems). [Робочі програми]

[img] Text
01-05-120,1.pdf

Download(163kB)

Abstract

Підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» передбачає формування їх майбутньої професійної компетентності, котра буде базуватися на знаннях про будову і динаміку розвитку внутрішніх геологічних сфер Землі та земної поверхні в цілому. Освітній компонент «Геологія та геоморфологія» доповнить знання студентів даними про основні засади загальної геології та загальної геоморфології. Теоретична складова передбачає об’єм знань про будову Землі та формування рельєфу, що необхідний спеціалістам з землеустрою та кадастру, а також спеціалістам з геодезії та геоінформаційних систем. Теоретичні надбання про мінерали і гірські породи, умови їх утворення і залягання; хімічний склад і фізичні властивості, а також про ендогенні та екзогенні геологічні процеси допоможуть зрозуміти природні явища, що призводять до переміщення речовини земної кори та формування рельєфу. Набуті практичні навички з визначення мінералів, гірських порід, з побудови геологічних карт та розрізів доповнять вміння майбутніх фахівців аналізувати геоморфологічну будову денної поверхні та властивості природних складових верхньої частини земної кори. Preparation of education recipients for the educational and professional program "Surveying and Land Management" involves the formation of their future professional competence, which will be based on knowledge about the structure and dynamics of development of the Earth's internal geological spheres and the Earth's surface as a whole. The educational component "Geology and Geomorphology" will supplement the students' knowledge with data on the basic principles of general geology and general geomorphology. The theoretical component implies the amount of knowledge about the structure of the Earth and the formation of topography, which is necessary for specialists in land management and cadastre, as well as specialists in geodesy and geoinformation systems. Theoretical properties of minerals and rocks, conditions of their formation and occurrence; chemical composition and physical properties, as well as endogenous and exogenous geological processes, will help to understand the natural phenomena that lead to the movement of the substance of the crust and the formation of relief. The acquired skills in determining minerals, rocks, geological maps and sections will complement the ability of future specialists to analyze the geomorphological structure of the day surface and the properties of the natural components of the upper crust

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-120, форми рельєфу, геологічні процеси, мінерали, гірські породи, четвертинні відклади, landforms, geological processes, minerals, rocks, quaternary deposits
Шифр: 01-05-120
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 May 2020 07:52
Last Modified: 04 May 2020 10:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17937

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year