РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Землезнавство". Спеціальність 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the discipline Earthscience Specialty 101 «Ecology», 183 «Environmental protectiontechnologies»

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-252 Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Землезнавство". Спеціальність 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the discipline Earthscience Specialty 101 «Ecology», 183 «Environmental protectiontechnologies». [Робочі програми]

[img] Text
05-02-252,1.pdf

Download(283kB)

Abstract

«Землезнавство» є однією з важливих навчальних дисциплін за спеціальностями 101«Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Вона формує систему знань про загальні закономірності природи планети в цілому, її структури, складу і динаміки, з виділенням окремих геосфер, що перебувають у взаємодії та безперервному розвитку. Також розглядаються питання походження грунтів, їх складу, властивостей та поширення по території України. Студенти в своїй практичній діяльності зможуть використовувати знання про властивості основних зовнішніх та внутрішніх оболонок планети Земля, склад та властивості грунтового покриву, вміти пояснити вплив магнітного та гравітаційного полів на рельєфотворчі процеси і на здоров’я населення, а також зміни грунтового покриву, які відбуваються під впливом антропогенних факторів. «Earth science» is one of the major disciplines in the specialty 101 "Ecology" and 183 "Environmental technologies". It forms a system of knowledge about the general laws of the nature of the planet as a whole, its structure, composition and dynamics, with the separation of individual geospheres that interact and continuous development. The issues of soil origin, composition, properties and distribution throughout Ukraine are also considered. Students will be able to use knowledge of the basic outer and inner shells of the planet Earth, composition and properties of the soil cover, be able to explain the influence of magnetic and gravitational fields on the relief processes and on the health of the population,as well as changes of the soil cover that occur under influence of anthropogenic factors

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-252, геологія, землезнавство, породи, підземні води, геологічні процеси, магнітне та гравітаційне поля, ґрунт, ґрунтотворчий процес, склад ґрунту, ґрунтові властивості, ґрунтові режими, типи ґрунтів, geology, earth science, rocks, groundwater, geological processes, magnetic and gravitational fields, soil, soil-forming process, soil composition, soil properties, soil modes, soil types
Шифр: 05-02-252
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 06 May 2020 09:30
Last Modified: 06 May 2020 10:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17959

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year