Робоча програма виробничої і переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою „Фінанси, банківська справа та страхування” за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. PROGRAM OF PRODUCTION AND PRE-GRADUATE PRACTICE specialty 072 «Finance, banking and insurance»

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-77 Кондрацька, Н. М. (2020) Робоча програма виробничої і переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою „Фінанси, банківська справа та страхування” за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. PROGRAM OF PRODUCTION AND PRE-GRADUATE PRACTICE specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

[img] Text
06-03-77,1.pdf

Download(218kB)

Abstract

Виробнича і переддипломна практика є завершальним етапом навчального процесу в умовах конкретного підприємства, установи (податкової інспекції, комерційного банку, страхової компанії) чи органів місцевого самоврядування і є важливим етапом у підготовці фахівців за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Основними завданнями виробничої і переддипломної практики є поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих здобувачами вищої освіти знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності, а також збір здобувачем вищої освіти фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи. Під час проходження виробничої та переддипломної практики студенти знайомляться із сучасними методами, формами організації праці в у сфері фінансів, банківської справи та страхування та завершують процес формування знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах. Вона дає можливість студентам засвоїти стиль та методи роботи різних ланок державного апарату, фінансових органів та бізнес структур. Production and pre-graduate practice is the final stage of the educational process in the context of a specific enterprise, institution (tax inspection, commercial bank, insurance company) or local governmental institutions and is an important stage in the training students of the specialty 072 "Finance, Banking and Insurance". The main tasks of production and pre-graduate practice are to develop, summarize and improve the acquired knowledge, professional experience, competences and preparation for further work, as well as collecting the data for the qualification work. During the production and pre-graduate practice the modern methods, forms of organization in the field of finance, banking and insurance are introduced to the students and the process of forming professional skills, soft-skills, decision making skills while working in real market and production conditions are improved. It gives students the opportunity to learn the style and methods of work of various units of the state institutions, financial bodies and business structures

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-77, фінансові ресурси, фінансова звітність, фінансові підрозділи, організаційна структура, фінансові показники, financial resources, financial statements, financial units, organizational structure, financial indicators
Шифр: 06-03-77
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 May 2020 14:37
Last Modified: 12 May 2020 19:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18019

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year