Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Етичний маркетинг" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 "Маркетинг". Program of the discipline "Ethical marketing" specialty 075 "Marketing"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-16 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2020) Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Етичний маркетинг" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 "Маркетинг". Program of the discipline "Ethical marketing" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-16,1.pdf

Download(198kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Етичний маркетинг» є вибірковою дисципліною підготовки фахівців у галузі управління та адміністрування. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю підтримання у виробничо-господарській діяльності вітчизняних підприємств норм та стандартів сучасної етичної діяльності, формування концепції відповідального маркетингу, як одного із стабілізаторів суспільного розвитку, за допомогою якого можна вирішити цілий комплекс економічних та соціальних проблем. На практичних заняттях студенти навчаються працювати в команді та після успішного завершення курсу зможуть приймати ефективні маркетингові рішення з дотриманням етичних норм та правил у рекламуванні. просуванні та збуті товарів та послуг, що ґрунтуватимуться на основі знань психології і потреб людей, їх смаків, звичок, поглядів. The educational discipline "Ethical Marketing" is a selective discipline of training specialists in the field of management and administration. The relevance of the study of this course is due to the need to maintain the standards and standards of contemporary ethics in the production and economic activities of domestic enterprises, to formulate the concept of responsible marketing, as one of the stabilizers of social development, through which a whole range of economic and social problems can be solved. In practical classes, students learn to work in a team and after successful completion of the course will be able to take effective marketing decisions complying with ethical norms and rules in advertising. promotion and sale of goods and services based on knowledge of psychology and people's needs, their tastes, habits, and opinions

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-16, маркетинг, етика, етичні норми, етична поведінка, норми моралі, соціальна відповідальність, корпоративна культура, етичний маркетинг, marketing, ethics, ethical norms, ethical behavior, norms of morality, social responsibility, corporate culture, ethical marketing
Шифр: 06-13-16
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 May 2020 14:37
Last Modified: 12 May 2020 19:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18027

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year