Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою»). WORKING PROGRAM OF PRE-GRADUATE PRACTICE Specialty 073 «Management» («Financial and Economic Security Management»)

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-75 Мельник, Л. М. and Шило, Ж. С. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою»). WORKING PROGRAM OF PRE-GRADUATE PRACTICE Specialty 073 «Management» («Financial and Economic Security Management»). [Робочі програми]

[img] Text
06-03-76,1.pdf

Download(252kB)

Abstract

Переддипломна практика є невідємною складовою частиною навчального процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня у вищих навчальних закладах і здійснюється на сучаних підприємствах різних форм власності, фінансово-кредитних установах, державних та комерційних банках, установах державного управління та органах виконавчої влади. Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формамми організації та знаряддями праці в галузі управління фінансово-економічною безпекою, формування, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних фінансово-економічних умовах, розвиток потреби систематичного вдосконалення набутих знань та практичне їх застосування в майбутній фаховій діяльності. The externship is the integral component of educational process of training of applicants of the second (master) level in higher educational institutions and is carried out on the suchena the enterprises of various forms of ownership, financial credit institutions, the national and commercial banks, institutions of public administration and executive authorities. According to "The provision on carrying out practice of students of higher educational institutions of Ukraine" the purpose of an externship formation, on the basis of knowledge gained in a higher educational institution, professional skills for adoption of independent decisions consists in mastering students modern methods, forms of the organization and instruments of labor in the field of management of financial and economic safety, during concrete work in real financial and economic conditions, development of requirement of systematic improvement of the acquired knowledge and practical their applications in future professional activity

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-75, фінансова та економічна безпека, техніка безпеки, переддипломна практика, магістр, management of financial and economic safety, safety measures, externship, masters
Шифр: 06-03-75
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 May 2020 14:38
Last Modified: 12 May 2020 14:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18030

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year