Робоча програма навчальної дисципліни «Документознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the discipline "DOCUMENTATION" specialty 029 “Information, Library and Archives”

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-127 Маланчук, Л. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Документознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the discipline "DOCUMENTATION" specialty 029 “Information, Library and Archives”. [Робочі програми]

[img] Text
06-14-127,1.pdf

Download(183kB)

Abstract

Документозна́вство — наука про документ та документообіг; наукова дисципліна, яка досліджує процеси створення й функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їхньої діяльності. Документознавство відноситься до циклу наук про суспільство, з багатьма з яких перебуває в тісному взаємозв'язку й взаємодії. Ця взаємодія проявляється в різних формах і відбувається на різних рівнях, насамперед на рівні об'єкта й предмета дослідження, понятійного апарата, методів дослідження. Документознавство тісно пов'язане з історичною наукою. Як ми вже відзначали, об'єктом документознавства є документ в історичному розвитку. Поява тих або інших документів, не кажучи вже про системи документації, безпосередньо пов'язана з еволюцією суспільства, з певними її етапами. Тому функціонування документів і систем документації, складання комплексів документів неможливо зрозуміти без знання соціально-економічної, політичної історії, історії культури й т.д. З іншого боку, сама форма документа характеризується відносною самостійністю, наявністю власних закономірностей розвитку, які, у свою чергу, впливають на ті або інші сторони суспільного розвитку. Тому вивчення минулого припускає й знання генезису документних форм. Documentary science - the science of document and document management; scientific discipline, which studies the processes of creation and functioning of documents and develops principles for the construction of document-communication systems and methods of their activity. Documentation refers to the cycle of social sciences, many of which are closely interrelated and interacted. This interaction is manifested in different forms and occurs at different levels, first of all at the level of object and object of study, conceptual apparatus, research methods. Documentary science is closely related to historical science. As we have noted, the object of documentary science is a document in historical development. The appearance of certain documents, not to mention systems of documentation, is directly related to the evolution of society, with certain stages of it. Therefore, the functioning of documents and documentation systems, drafting complexes of documents can not be understood without knowledge of socioeconomic, political history, cultural history, etc. On the other hand, the form of the document is characterized by relative autonomy, the presence of its own patterns of development, which, in turn, affect certain aspects of social development. Therefore, the study of the past involves the knowledge of the genesis of documentary forms

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-127, документознавство, документ, історичний розвиток документа, documentation, document, historical development of the document
Шифр: 06-14-127
Subjects: Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво > 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 May 2020 14:38
Last Modified: 12 May 2020 19:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18034

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year