Робоча програма дисципліни “Програмні комплекси сейсмічного та хвильового моніторингу” для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Seismic and wave monitoring software complexes" specialty 122 "Сomputer science and information technology"

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-16 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма дисципліни “Програмні комплекси сейсмічного та хвильового моніторингу” для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Seismic and wave monitoring software complexes" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

[img] Text
04-01-16,1.pdf

Download(252kB)

Abstract

Метою програми є ознайомлення з новими підходами до підвищення ефективності програмно-апаратних комплексів сейсмічного та хвильового моніторингу шляхом створення адекватних математичних моделей процесів поширення та взаємодії в суцільних середовищах локалізованих солітоноподібних збурень та розробки на їх основі відповідних програмних систем моделювання. В межах програми розглядаються три змістові модулі. Перший модуль присвячений розгляду сучасних програм обробки та аналізу сейсмологічних даних та їх специфіки. Розглядаються програми для обробки та аналізу сейсмологічних даних та їх класифікація, програми моніторингу, програми для аналізу та візуалізації сейсмічних даних та специфіка форматів представлення даних, програмні комплекси для статистичного аналізу та програмні комплекси, що мають функції прогнозування. У другиому модулі розглядаються теорії, що пояснюють виникнення сейсмічних поштовхів та емпіричні закони, зокрема, формула Оморі, емпіричний закон Гутенберга-Ріхтера, співвідношення для зв'язку магнітуди основного поштовху і інтенсивності афтершокової активності Т.Утсу , закон звязку площі сейсмічного регіону і магнітуди основного поштовху Т. Утсу і А.Секі. Змістовий модуль 3 присвячений розгляду моделей сейсмічного процесу, що враховують відокремлені хвилі у областях сейсмічної активності. Розглядаються методи ідентифікації та прогнозування траєкторій відокремлених хвиль за результатами спостережень, модель сейсмічного процесу, що враховує солітонну складову а також практичні питання розробки програмних комплексів прогнозування сейсмічних поштовхів, що враховують локалізовані солітоноподібні хвилі. The purpose of the program is to get acquainted with new approaches to improving the efficiency of software and hardware complexes of seismic and wave monitoring by creating adequate mathematical models of processes of propagation and interaction in solid environments of localized soliton-like perturbations and development on their basis of appropriate software. The program covers three content modules. The first module is devoted to the consideration of modern programs for the processing and analysis of seismological data and their specificity. Seismological data processing and analysis programs and their classification, monitoring programs, seismic data analysis and visualization programs and specifics of data presentation formats, statistical analysis complexes and forecasting software complexes are considered. The second module discusses theories explaining the occurrence of seismic shocks and empirical laws, in particular, the Omori formula, the Gutenberg-Richter empirical law, the relation for the coupling magnitude of the main impulse and the intensity of the aftershock activity of T. Utsum, and the law of the coupling of the area of the square of the area of the area. the impulses of T. Utsu and A. Seki. Substantial module 3 is devoted to the consideration of models of seismic process, taking into account the separated waves in the areas of seismic activity. The methods of identification and forecasting of trajectories of separated waves by the results of observations are considered, a model of a seismic process that takes into account the soliton component, as well as practical issues of development of software complexes for the prediction of seismic shocks that take into account localized soliton waves

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-01-16, математичне моделювання, солітоноподібне збурення, рівняння руху, аналіз даних, прогнозування, сейсмічний процес, моніторинг, програмно-апаратний комплекс, mathematical modeling, soliton-like perturbation, equation of motion, data analysis, forecasting, seismic process, monitoring, software-hardware complex
Шифр: 04-01-16
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Прикладної математики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 May 2020 14:46
Last Modified: 13 May 2020 19:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18060

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year