Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-287 Матус, С. К. and Реут, Д. Т. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
04-03-287.pdf

Download(1MB)

Abstract

Науковою основою систем автоматичного контролю є метрологія і фізичні принципи вимірювання параметрів технологічних процесів, а технічною базою цих систем є засоби вимірювальної техніки і перетворення відповідних параметрів. Засоби перетворення включають в себе надзвичайно широкий спектр перетворювачів. В курсовій роботі розглядаються термоелектричні перетворювачі, це найбільш поширені перетворювачі для вимірювання температури в промисловості і в наукових дослідженнях. Для кращого набуття практичних навичок методика розрахунків супроводжується описом установок для градуювання і калібрування термоелектричних перетворювачів. При цьому для всіх варіантів вихідні дані реальні або наближені до реальних, ніби отриманих на підставі експериментів. Така методологія виконання роботи дозволяє умовно поєднати експерименти, аналіз і розрахунки похибок вимірювань. Кожен студент виконує курсову роботу за індивідуальним варіантом, який відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки (остання цифра відповідає одиницям, а передостання – десяткам в таблицях вибору вихідних даних). Пояснювальну записку виконувати на стандартних аркушах паперу формату А4. При комп’ютерному наборі використовувати Word (кегль 14, інтервал 1,0). Зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури починати з нової сторінки. Сторінки нумерувати, починаючи з титульного аркуша, причому на титульному листі номер сторінки не проставляти. Номери сторінок проставляти у нижньому правому куті. Формули у тексті розташовувати у вигляді окремих рядків і нумерувати, під формулами наводити перелік позначень з розшифровкою їхнього значення. Графіки, таблиці, алгоритми і програми повинні бути пронумеровані і мати відповідні назви. Не допускаються скорочення слів за винятком загальноприйнятих. Позначення основних фізичних величин виконують згідно з вимогами SI. Позначення специфічних величин і параметрів виконують згідно з даними довідників та навчальних посібників.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 04-03-287, метрологія, технологічні вимірювання, прилади
Шифр: 04-03-287
За видами робіт: Курсова робота (проект)
Subjects: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 14 May 2020 10:01
Last Modified: 14 May 2020 10:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18089

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year