Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the discipline "FINANCES" specialty 072 «Finance, banking and insurance»

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-83 Шило, Ж. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the discipline "FINANCES" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

[img] Text
06-03-83,1.pdf

Download(259kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Фінанси» сприяє засвоєнню знань з теоретичних та практичних аспектів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер та ланок фінансової системи. Важливим є також ознайомлення із фінансами суб’єктів господарювання та домогосподарств, фінансового та страхового ринків. Необхідними складовими дисципліни є основи фінансового менеджменту, фінансової безпеки держави та міжнародних фінансів. Навчальний матеріал дисципліни „Фінанси” викладається в дванадцяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Дисципліна включає базові теми, які формують систему знань щодо об’єктивних передумов виникнення, суті, функцій та характерних ознак фінансів; структури фінансової системи і принципів її побудови; поняття фінансового механізму, його складових елементів та організаційної структури управління фінансами. Значну увагу приділено вивченню сутності податків, податкової політики і податкової системи, а також бюджету та бюджетної системи держави. Вивчення програми курсу «Фінанси» сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок та знань для успішного вирішення фінансово-економічних завдань розвитку суспільства. The discipline "Finance" facilitates the acquisition of knowledge of theoretical and practical aspects of the formation, distribution and use of financial resources, the principles of financial policy of the state and the mechanism of its implementation, spheres and links of the financial system. It is also important to familiarize yourself with the finances of business entities and households, the financial and insurance markets. The necessary components of the discipline are the basics of financial management, financial security of the state and international finance. The course material "Finance" is taught in twelve topics, which are combined in two content modules. The discipline includes basic topics that form the system of knowledge regarding the objective prerequisites for the origin, nature, functions and characteristics of finance; the structure of the financial system and the principles of its construction; concept of financial mechanism, its components and organizational structure of financial management. Much attention has been paid to the study of the nature of taxes, tax policy and the tax system, as well as the state budget and budget system. Studying the program of the course "Finance" will facilitate the use in practice of the students' skills and knowledge to successfully solve the financial and economic problems of social development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-83, фінанси, державні фінанси, місцеві фінанси, фінанси домогосподарств, фінансова система, податкова система, бюджетна система, фінансовий менеджмент, фінансова безпека держави, фінансовий ринок, міжнародні фінанси, finance, public finances, local finances, household finances, financial system, tax system, budgetary system, financial management, financial security of the state, financial market, international finance
Шифр: 06-03-83
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 12:57
Last Modified: 19 May 2020 17:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18095

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year