Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "INTRODUCTION TO THE SPECIALTY" specialty 075 "MARKETING"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-185 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "INTRODUCTION TO THE SPECIALTY" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-185,1.pdf

Download(187kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю формування цивілізованих ринкових відносин, на основі повної та достовірної інформації про сучасний стан ринку, його проблеми, тенденції та перспективи розвитку, а також потреби й запити споживачів, як реальних, так і потенційних. Маркетингова діяльність охоплює, практично, всі сфери комерційної діяльності підприємств, включаючи як безпосередньо саме виробництво, торгівлю, сферу послуг, так і розробку нових товарів, формування товарної, цінової, розподільної та комунікаційної політики, освоєння окремих ринкових сегментів і нових ринків у цілому. The introduction to the specialty is an integral part of the training program for marketing professionals. The relevance of studying this course is due to the need to form civilized market relations, based on complete and reliable information about the current state of the market, its problems, trends and prospects, as well as the needs and requests of consumers, both real and potential. Marketing activity covers virtually all areas of business activity of enterprises, including directly the production, trade, services, and development of new goods, the formation of commodity, price, distribution and communication policies, the development of individual market segments and new markets as a whole

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-185, маркетинг, маркетингові дослідження, товарна, цінова, комунікаційна, збутова політика, екологічний маркетинг, сегментація ринку, marketing, marketing research, commodity, price, communication, marketing policy, environmental marketing, market segmentation
Шифр: 06-13-185
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 14:35
Last Modified: 19 May 2020 17:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18098

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year