Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 075 "MARKETING"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-186 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-186,1.pdf

Download(231kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Бізнес комунікації» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено тим, що бізнес комунікації – це необхідний інструмент сучасного бізнес-середовища, який використовується для відповідної комунікативної підтримки перебігу організаційних процесів, функцій організаційних структур, розвитку комунікативних мереж і обслуговування організаційної культури. На практичних заняттях студенти отримають можливість сформувати професійну комунікативну компетентність, оволодіють понятійним апаратом у теорії комунікації, навчаться розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик та стратегій спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації. Вивчення дисципліни «Бізнес комунікації» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо професійної комунікації у діловому контексті. The Business Communication course is an integral part of the Marketing Professionals training program. The relevance of studying this course is due to the fact that business communication is a necessary tool of the modern business environment, which is used to adequately support the flow of organizational processes, functions of organizational structures, the development of communication networks and maintenance of organizational culture. In practical classes, students will have the opportunity to develop professional communication competence, master the conceptual apparatus in communication theory, learn to distinguish types of discourses, speech acts, tactics and strategies of communication, to analyze socio-cultural factors and diversity of means of communication. Studying the discipline "Business Communication" will help students to develop a holistic system of competencies for professional communication in a business context

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-186, комунікації, бізнес комунікації, комунікаційні засоби, діловий етикет, публічний виступ, презентація, невербальні засоби комунікації, паблік рілейшнз, маніпуляцію, конфлікти, communications, business communications, communication means, business etiquette, public speaking, presentation, non-verbal means of communication, public relations, manipulation, conflicts
Шифр: 06-13-186
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 14:35
Last Modified: 19 May 2020 17:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18099

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year