Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Екологія» спеціальності 101 "Екологія". Program of the discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 101 "Ecology"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-290 Залеський, І. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Екологія» спеціальності 101 "Екологія". Program of the discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

[img] Text
05-02-290,1.pdf

Download(326kB)

Abstract

У робочій програмі розглянуті питання про пріоритетність розвитку соціальної сфери водокористування; екологічно обгрунтований за водним фактором розвиток економічного потенціалу областей і регіонів, оптимальне поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів з урахуванням оцінки сучасного стану водних ресурсів, прогнозування їх змін у різні періоди року та самовідновного потенціалу водних джерел; забезпечення взаємодії в управлінні водогосподарською і водоохоронною діяльністю за басейновим принципом; запровадження водоощадливих технологій у галузях економіки; комплексний підхід до територіальної організації виробництва і водокористування залежно від водоресурсного значення того чи іншого басейну. The work program addresses the issue of priority development of the social sphere of water use; ecologically grounded by water factor development of economic potential of regions and regions, optimal combination of national and regional interests, taking into account the assessment of the current status of water resources, forecasting their changes in different periods of the year and self-sustaining potential of water sources; provision of interaction in the management of water management and water protection activities according to the basin principle; introduction of water-saving technologies in the branches of economy; integrated approach to the territorial organization of production and water use depending on the water resource value of one or another basin

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-290, водокористування, водний фактор, водні ресурси, водоохоронна діяльність, водогосподарська діяльність, збалансованість, моніторинг вод, water use, water factor, water resources, water protection activities, water management, balance, water monitoring
Шифр: 05-02-290
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 19 May 2020 17:26
Last Modified: 19 May 2020 17:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18116

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year