Робоча програма навчальної дисципліни "МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the discipline "MEDIATION IN THE CRIMINAL PROCESS" specialty 262 «Law enforcement activities»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-10 Водоп’ян, Т. В. and Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the discipline "MEDIATION IN THE CRIMINAL PROCESS" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

[img] Text
rv 07-05-10,1.pdf

Download(226kB)

Abstract

Конфлікти (спори) є невід’ємною частиною життя людини та суспільства загалом. Вимогою часу постає необхідність створення умов для вирішення спорів та захист охоронюваних законом прав та інтересів громадян. Вітчизняний та міжнародний досвід свідчить, що запровадження альтернативних методів врегулювання спорів поряд із системою правосуддя є найефективнішою передумовою вирішення правових конфліктів. Згідно з традиційним підходом найбільш справедлива й оптимальна реакція на вчинене кримінальне правопорушення може бути визначена фахівцями в галузі кримінального правосуддя. Перші розробники теорії відновного правосуддя почали розглядати злочин, у першу чергу, як заподіяння шкоди (конкретній особі, громаді, суспільству), тому вважали, що метою правосуддя має бути відновлення справедливості, добрих відносин у суспільстві, а не покарання злочинця. Уміння розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом є дуже важливим для суспільства, для миробудування. А для цього необхідно опановувати навички розв’язання конфліктів. Миробудування – це складний і тривалий процес. Він починається не з закінченням війни, а набагато раніше і продовжується після підписання мирної угоди. Основою миробудування, розв’язання конфлікту є діалог, а ефективним інструментом – медіація. Conflicts are an integral part of human life and society in general. The time requirement arises to create the conditions for resolving disputes and protecting the rights and interests of citizens protected by law. Domestic and international experience shows that the introduction of alternative dispute resolution methods alongside the justice system is the most effective precondition for resolving legal conflicts. According to the traditional approach, the most fair and optimal response to a criminal offense can be determined by criminal justice professionals. The first developers of restorative justice theory began to consider crime, first and foremost, as harming (individual, community, society), so they believed that the goal of justice should be to restore justice, good relations in society, and not punish the offender. The ability to resolve conflicts by non-violent means is very important for society, for peacebuilding. This requires mastering conflict resolution skills. Peacebuilding is a complex and time-consuming process. It does not begin with the end of the war, but much earlier and continues after the peace agreement is signed. Dialogue is the basis of peacebuilding, conflict resolution, and mediation is an effective tool

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-10, юрист, медіація, відповідальність, правовий конфлікт (спір), медіація/фасилітація, діалог, lawyer, mediation, liability, legal conflict (dispute), mediation / facilitation, dialogue
Шифр: 07-05-10
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 May 2020 11:36
Last Modified: 22 May 2020 12:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18140

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year