Робоча програма “Педагогічна практика” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline "Pedagogical Practice" specialty 192 "Consctruction and civil engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-120 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2020) Робоча програма “Педагогічна практика” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline "Pedagogical Practice" specialty 192 "Consctruction and civil engineering". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-01-120 Педагогічна практика,1.pdf

Download(382kB)

Abstract

Педагогічна практика спрямована на вивчення аспірантом нормативної бази організації роботи закладу вищої освіти, основних освітніх програм вищої професійної освіти, форм організації навчального процесу, методів проведення лекційних та семінарських (практичних) занять, а також форм і методів контролю і оцінки знань студентів. Ця дисципліна є обов’язковою складовою професійної підготовки аспірантів до науково-педагогічної діяльності і є видом практичної підготовки для здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, зокрема викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної роботи студентів, навчально-методичну роботу з дисципліни, отримання умінь і навичок практичної викладацької діяльності. Програма передбачає комплексне навчання в рамках компетентнісного підходу. Pedagogical practice is aimed at studying the post-graduate student normative base of the organization of work of the institution of higher education, basic educational programs of higher professional education, forms of organization of educational process, methods of conducting lectures and seminars (practical), as well as forms and methods of control and assessment of students' knowledge. This discipline is a compulsory component of the professional training of graduate students for scientific and pedagogical activity and is a type of practical training for the implementation of educational process in higher education, including teaching of special disciplines, organization of students' educational work, teaching and methodological work in the discipline, obtaining skills and practical teaching skills.The program provides comprehensive training within a competencybased approach

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-120, практика, викладацька діяльність, лекційні заняття, практичні заняття, навчально-методична література, practice, teaching, lectures, practical classes, educational literature
Шифр: 03-01-120
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 May 2020 14:07
Last Modified: 24 May 2020 11:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18142

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year