Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни “Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Fundamentals of realibilitivy and constructive security of buildings and structures"

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-121 Масюк, Г. Х. (2019) Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни “Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Fundamentals of realibilitivy and constructive security of buildings and structures". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-01-121,1.pdf

Download(461kB)

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу, основи якого який викладені в трьох змістових модулях. В першому змістовому модулі висвітлені основні положення теорії надійності, наведені криві розподілу випадкових величин, методика визначення класу відповідальності об’єктів будівництва та наведені характеристики навантажень і впливів. Другий змістовий модуль присвячений оцінці надійності елементів будівельних конструкцій. Розглянуті питання рішення задач надійності конструкцій, в тому числі і підсилених. Також розглянутий спосіб урахування фактору часу у розрахунках надійності будівель і споруд. Значна увага надана оцінці надійності будівельних конструкцій при окремих навантаженнях. Особливості визначення надійності елементів, що працюють при складних видах деформацій, надійності сталевих елементі та надійності статично невизначених систем розглянуті в третьому змістовому модулі Набуття практичних вмінь в розрахунках класів наслідків, оцінці надійності роботи елементів конструкцій будівель і споруд при експлуатації, оцінці відмов конструкцій програмою передбачено на практичних заняттях. The work program involves the study of theoretical material that is outlined in three content modules. The first semantic module describes the basic principles of the theory of reliability, the curves of the distribution of random variables are presented, the method of determining the class of responsibility of construction objects and the characteristics of loads and impacts are given. The second content module is devoted to the assessment of the reliability of structural elements. The questions of the decision of problems of reliability of designs, including the strengthened ones are considered. A method of taking into account the time factor in the calculations of the reliability of buildings and structures is also considered. Much attention has been given to the assessment of the reliability of building structures at individual loads. The features of determining the reliability of elements that work with complex types of deformation, the reliability of the steel element and the reliability of statically uncertain systems are considered in the third content module. The acquirement of practical skills in the calculation of classes of consequences, the assessment of the reliability of the elements of structures of buildings and structures during operation, the assessment of failures of structures program provided for practical classes

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-121, будівлі і споруди, навантаження, класи відповідальності, випадкові величини, відмови, оцінка надійності,
Шифр: 03-01-121
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 May 2020 16:38
Last Modified: 24 May 2020 11:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18144

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year