Робоча програма навчальної дисципліни «Системи інженерного забезпечення населених пунктів» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Systems of engineering supply of settlemens"

Downloads

Downloads per month over past year

03-04-531 Ткачук, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи інженерного забезпечення населених пунктів» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Systems of engineering supply of settlemens". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-04-531,1.pdf

Download(471kB)

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу, основи якого який викладені в семи темах. В темах першого змістового модуля розглядаються загальні питання інженерного забезпечення населених пунктів системами водопостачання, водовідведення, тепло-, газо- та електропостачання. У темах другого модуля розглядаються питання комп’ютерних розрахунків та моделювання елементів систем інженерного забезпечення. Інженерне забезпечення населених пунктів є одним із найважливіших компонентів комплексного вирішення соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, транспортних й архітектурно-будівельних завдань у сучасному містобудуванні. Існування та розвиток сучасного житла нерозривно пов'язано із функціонуванням інженерних систем життєзабезпечення, а саме, електро-, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, зв’язку. Надійна та ефективна робота цих систем не тільки забезпечує населення необхідними для життя водою, теплом, світлом, але й створює належні санітарно-гігієнічні та комфортні умови в місцях проживання і роботи людей, задовольняють їх соціальні, культурно-естетичні та інші потреби. Отримання практичних знань з влаштування окремих елементів систем інженерного забезпечення населених пунктів програмою передбачено на практичних заняттях. The work program involves the study of theoretical material, the basics of which are outlined in seven topics. The topics of the first semantic module cover general issues of engineering support of settlements with systems of water supply, drainage, heat, gas and electricity supply. The topics of the second module address the issues of computer calculations and modeling of elements of engineering systems. Engineering of settlements is one of the most important components of complex solution of socio-economic, sanitaryhygienic, ecological, transport and architectural-building problems in modern city-planning. The existence and development of modern housing is inextricably linked to the functioning of engineering systems of life support, namely, electricity, heat, gas, water supply, drainage, communication. The reliable and efficient operation of these systems not only provides the population with the necessary water, heat, light, but also creates adequate sanitary and comfortable conditions in the places of residence and work of people, satisfying their social, cultural and aesthetic and other needs. The program provides practical knowledge on the arrangement of individual elements of systems of engineering support of settlements in practical classes

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-04-531, інженерні системи життєзабезпечення, системи водопостачання, теплопостачання, газопостачання, водовідведення, електропостачання, інженерні мережі, life support engineering systems, water supply systems, heat supply, gas supply, drainage, electricity supply, utilities
Шифр: 03-04-531
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Міського будівництва та господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 May 2020 09:45
Last Modified: 25 May 2020 13:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18154

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year