Робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології в розрахунках каркасів будівель і споруд, їх елементів, фундаментів та основ» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Computer technologies in the calculation of frames of buildings and structures, their elements ,foundations and foundations"

Downloads

Downloads per month over past year

03-04-532 Кочкарьов, Д. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології в розрахунках каркасів будівель і споруд, їх елементів, фундаментів та основ» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Computer technologies in the calculation of frames of buildings and structures, their elements ,foundations and foundations". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-04-532,1.pdf

Download(474kB)

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу та отримання практичних навичок з опанування основ скінченоелементного моделювання та розрахунку, як каркасів будівель та споруд так і їх елементів. В першій темі пропонується ознайомлення із можливостями сучасних САПР та BIM. Особлива увага приділяється розрахункових програмним комплексам, які виконують розрахунки конструкцій з допомогою методу скінчених елементів. Розглядаються типи скінчених елементів, особливості їх моделювання та їх характеристики. У другій темі пропонуються основи моделювання стрижневих, просторових, оболонкових та твердотільних конструктивних систем. Встановлюються види розрахункових схем та розглядається моделювання основних несучих елементів  плит, балок, стінок і т.д. Третя тема присвячена збору навантажень у залежності від прийнятої розрахункової схеми та безпосереднє моделювання розрахункових схем. Розглянуті особливості знаходження вітрових снігових та особливих навантажень. Приділена увага встановленню динамічних впливів та характеристик на спеціальні будівлі та споруди. Геометрична та фізична нелінійність розглядається у четвертій темі. Також розглянуті особливості скінчено-елементного моделювання фізично та геометрично нелінійних матеріалів. Детально розглядається розрахунок залізобетонних елементів та конструкцій на основі сучасних деформаційних моделей їх розрахунку з використанням нелінійних діаграм деформування матеріалів. The work program envisages the study of theoretical material and practical skills in mastering the basics of finite element modeling and calculation, both of frames of buildings and structures and their elements. The first topic provides an introduction to the capabilities of modern CAD and BIM. Particular attention is paid to design software systems that perform calculations of structures using the finite element method. The types of finite elements, features of their modeling and their characteristics are considered. The second topic provides the basics of modeling rod, space, shell, and solid-state structural systems. Types of calculation schemes are established and modeling of the basic load-bearing elements of slabs, beams, walls, etc. is considered. The third topic is dedicated to the collection of loads depending on the accepted design scheme and the direct modeling of the design schemes. The features of finding wind and snow loads are considered. Attention is paid to establishing the dynamic effects and characteristics of special buildings and structures. Geometric and physical nonlinearity are discussed in the fourth topic. The features of finite element modeling of physically and geometrically nonlinear materials are also considered. Calculation of reinforced concrete elements and structures on the basis of modern deformation models of their calculation using nonlinear deformation diagrams of materials is considered in detail

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-04-532, скінчено-елементні моделі, напруженодеформований стан, системи автоматизованого проектування, BIM, finite element models, stress-strain state, computer aided design, BIM
Шифр: 03-04-532
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Міського будівництва та господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 May 2020 09:45
Last Modified: 25 May 2020 13:18
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18155

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year