Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламний креатив» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "ADVERTISING CREATIVITY" specialty "Marketing" code and name of the specialty 075 «Marketing»

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-195 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламний креатив» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "ADVERTISING CREATIVITY" specialty "Marketing" code and name of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

[img] Text
06-13-195, 1.pdf

Download(200kB)

Abstract

У сучасних умовах розвитку економіки, що характеризуються зростанням потреб і вимог споживачів до товарів та послуг, одним з найдієвіших інструментів у спробах підприємств донести інформацію до споживачів, модифікувати їх поведінку, з метою збільшення обсягів продажу, є реклама. Ефективність реклами найбільшою мірою залежить від правильного використання форм і засобів впливу на поведінку споживачів, вмілого поєднання у створенні рекламних звернень та розробці рекламних кампаній стандартних наукових підходів і творчого мислення. Саме це й лежить в основі рекламного креативу – діяльності, що поєднує в собі і творчість і прагматизм, з метою забезпечення максимальної комунікативної ефективності рекламних звернень на засадах оптимальної гармонізації інтересів ринкових суб’єктів. Навчальна дисципліна «Рекламний креатив» спрямована на формування у студентів навиків застосування технологій креативу при вирішенні конкретних комунікативних завдань, з метою забезпечення ефективності рекламних звернень та кампаній. In modern conditions of economic development with customers’ growing needs and requirements for goods and services, advertising is one of the most effective means in trying to bring information to customers, modify their behavior, in order to increase sales. The effectiveness of advertising depends essentially on the correct use of forms and means of influencing the behavior of consumers, a skillful combination of standard scientific approaches and creative thinking in creating advertising appeals and the development of advertising campaigns. This is the basis of advertising creativity - an activity that combines both creativity and pragmatism in order to ensure the maximum communicative effectiveness of advertising appeals based on the optimal harmonization of the interests of market actors. Advertising Creativity academic discipline is aimed at developing students’ skills in applying creative technologies to solve specific communication tasks in order to ensure the effectiveness of advertising appeals and campaigns. Key words: advertising, advertising creativity, communicative

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-195, комунікативні технології, копірайтинг, реклама, рекламний креатив, стилістика, структуралізм, advertising, advertising creativity, communicative technologies, copywriting, stylistics, structuralism
Шифр: 06-13-195
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 May 2020 09:45
Last Modified: 25 May 2020 13:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18156

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year