Робоча програма навчальної дисципліни «Новітні технології водопідготовки та очистки стічних вод» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Disciplsne "NEWEST TECHNOLOGIES OF WATER PURIFICATION AND WASTEWATER TREATMENT"

Downloads

Downloads per month over past year

03-06-57 Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Новітні технології водопідготовки та очистки стічних вод» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Disciplsne "NEWEST TECHNOLOGIES OF WATER PURIFICATION AND WASTEWATER TREATMENT". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-06-57,1.pdf

Download(386kB)

Abstract

Сталий розвиток суспільства пов’язаний з вирішенням таких глобальних проблем, як безпека проживання, забезпечення населення екологічно чистими продуктами харчування та питною водою, досягнення балансу між потребами економіки та екології. Проблема забезпечення населення питною водою залишається актуальною та особливого напруження досягла з моменту широкого усвідомлення суспільством катастрофічних екологічних наслідків технічного розвитку людської цивілізації. Небезпека полягає в тому, що рівень антропогенного забруднення перевищує можливості процесів природного самоочищення водойм, що призводить до деградації водних екосистем з катастрофічним погіршенням якості води. Тому, забезпечення населення якісною водою, яка використовується для питних потреб, та збереження екосистем потребує сучасних інноваційних рішень в області побудови нових і реконструкції діючих систем водопостачання та водовідведення. The sustainable development of society connected with solving such global problems as security of residence, providing the population with organic food and drinking water, achieving a balance between the economy and the ecology needs. The problem of providing the population with drinking water remains urgent and it has reached the particular intensification since widespread public awareness the catastrophic ecological consequences of the human civilization technical development. The danger is that the anthropogenic pollution level exceeds the possibilities of the reservoirs natural self-purification processes which lead to degradation of aquatic ecosystems with catastrophic deterioration of water quality. Therefore, providing the population with quality water used for drinking purposes and the ecosystems conservation requires modern innovative solutions in the field of new construction and reconstruction of existing water supply and sanitation systems

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-06-57, водопостачання, водовідведення, транспортування води, очищення води, знезараження води, інноваційні рішення, інтенсифікація роботи, наукові дослідження, water supply, sewage, water transportation, water treatment, water disinfection, innovative solutions, work intensification, scientific research
Шифр: 03-06-57
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Водопостачання, водовідведення та бурової справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 May 2020 07:33
Last Modified: 26 May 2020 22:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18162

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year