Робоча програма навчальної загально-екологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 та «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності. Working program EDUCATIONAL GENERAL ECOLOGICAL PRACTICE specialty 101 "Ecology" 183 "Environmental protection technology"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-292 Прищепа, А. М. and Турчина, К. П. and Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. and Михальчук, М. А. (2020) Робоча програма навчальної загально-екологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 та «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності. Working program EDUCATIONAL GENERAL ECOLOGICAL PRACTICE specialty 101 "Ecology" 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

[img] Text
05-02-292,1.pdf

Download(232kB)

Abstract

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньопрофесійної програми підготовки фахівців у закладах вищої освіти та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь оцінки негативного впливу на довкілля різноманітних чинників, оволодіння сучасними методами визначення структури природного середовища, в якому існують живі організми, факторами, які на них діють і законами співіснування живих організмів і неживої природи в біосфері та антропогенно змінених екосистемах. Practice of students is the inalienable constituent of the educationally professional program of preparation of specialists in establishments of h igher education and sent to fixing of the theoretical knowledge, got stud ents in times of studies, acquisition and improvement of practical skills and abilities of estimation of negative influence on the environment of v arious factors, capture of determination of structure of natural environm ent there are living organisms in that modern methods, by factors that o n them operates and law coexistence living organism and lifeless nature in biosphere and anthropogenic changed ecosystem

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-292, навчальна практика, екологічні фактори, біорізноманіття, види рослин, види тварин, антропогенний вплив, educational practice, ecological factors, biovarieties, typ es of plants, types of animals, anthropogenic
Шифр: 05-02-292
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 May 2020 09:23
Last Modified: 26 May 2020 22:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18167

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year