Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-09 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-09,1.pdf

Download(233kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Бізнес комунікації» є невід'ємною частиною програми підготовки бакалаврів. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено тим, що бізнес комунікації – це необхідний інструмент сучасного бізнессередовища, який використовується для відповідної комунікативної підтримки перебігу організаційних процесів, функцій організаційних структур, розвитку комунікативних мереж і обслуговування організаційної культури. На практичних заняттях студенти отримають можливість сформувати професійну комунікативну компетентність, оволодіють понятійним апаратом у теорії комунікації, навчаться розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик та стратегій спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації. Вивчення дисципліни «Бізнес комунікації» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо професійної комунікації у діловому контексті. The discipline "Business Communication" is an integral part of the bachelor's degree program. The relevance of studying this course is due to the fact that business communication is a necessary tool of the modern business environment, which is used to adequately support the flow of organizational processes, functions of organizational structures, the development of communication networks and maintenance of organizational culture. In practical classes, students will have the opportunity to develop professional communication competence, master the conceptual apparatus in communication theory, learn to distinguish types of discourses, speech acts, tactics and strategies of communication, to analyze socio-cultural factors and diversity of means of communication. Studying the discipline "Business Communication" will help students to develop a holistic system of competencies for professional communication in a business context

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-09, комунікації, бізнес комунікації, комунікаційні засоби, діловий етикет, публічний виступ, презентація, невербальні засоби комунікації, паблік рілейшнз, маніпуляцію, конфлікти, communications, business communications, communication means, business etiquette, public speaking, presentation, non-verbal means of communication, public relations, manipulation, conflicts
Шифр: 06-13-09
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Jun 2020 22:06
Last Modified: 05 Jun 2020 22:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18237

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year