КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Downloads

Downloads per month over past year

Осадча, О. О. and Osadcha, O. O. (2020) КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 144-152.

[img] Text
Ve8913 (1).pdf

Download(189kB)

Abstract

У статті досліджуються підходи до формування фінансових результатів як об’єктів бухгалтерського обліку з історичної точки зору та їх порівняння із сучасними економічними реаліями. Розкрито синтаксичну, семантичну та прагматичну концепції відображення прибутку як результату діяльності суб’єкта господарювання. Зазначені три концепції відображення фінансових результатів є важливим внеском у розвиток науки про бухгалтерський облік, втім вони носять загальний характер і сформульовані на підставі досвіду розвитку економічної системи та обліку у західних країнах. Незважаючи на їхню наукову цінність, використання на практиці лише однієї з концепцій призведе до необ’єктивності обліково-аналітичної інформації, порушить гармонійність облікової системи. Приділено увагу статичній та динамічній теорії балансу. Визначено, що мета статичного балансу – оцінка майна суб’єкта господарювання і його платоспроможності, мета динамічного – обчислення фінансового результату та забезпечення можливості оцінки ефективності діяльності. Встановлено, що сучасна методологія бухгалтерського обліку частково заснована на теорії динамічного балансу та принципах обчислення фінансових результатів, розроблених Е. Шмаленбахом у 1908 році, а саме: узгодженості і безперервності, зіставності, надійності і визначеності методів обліку, обачності, одноманітності оцінювання, реалізації при розподілі доходів, причинності при розподілі витрат Встановлено, що сучасні форми звітності, які застосовуються у вітчизняній і світовій практиці, засновані на органічному поєднанні статичної та динамічної балансових теорій, що підвищує ступінь достовірності облікової інформації. Дуалізм балансових теорій та синтез концепцій визнання доходу, покладених в основу побудови фінансової звітності, не завжди призводить до позитивних результатів, оскільки виникає можливість маніпулювання величиною фінансового результату та капіталу суб’єкта господарювання. Для забезпечення достовірності прибутку як інструменту покращення ліквідності активів та зобов’язань, критерію довіри інвесторів тощо методика обліку бухгалтерського обліку господарської діяльності покликана враховувати фактори визнання номінального, реального та фіктивного прибутку.

Title in English

CONCEPTS OF FINANCIAL RESULTS FORMATION AS ACCOUNTING OBJECTS

English abstract

The article examines the approaches of the financial results formation as accounting objects from a historical point of view and their comparison with modern economic realities. The syntactic, semantic and pragmatic profit concept display as a result of entities activity is disclosed. Static and dynamic balance theory is given. It is established that the modern reporting forms used in domestic and world practice are based on the organic combination of static and dynamic balance theories, which increases the degree of reliability of accounting information.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: прибуток, фінансовий результат, звітність, статична теорія балансу, динамічна теорія балансу, profit, financial result, reporting, static balance theory, dynamic balance theory
УДК: 657
Бібліографічний опис: Osadcha O. O. Concepts of Financial Results Formation as Accounting Objects / O. O. Osadcha // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1(89). – С. 144-152.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 16 Jun 2020 10:09
Last Modified: 16 Jun 2020 17:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18274

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year