Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна архітектура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "REGIONAL ARCHITECTURE" specialty 191 «Architekture and Urban-planning»

Downloads

Downloads per month over past year

03-07-17 Байцар-Артеменко, О. В. and Ромашко-Майструк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна архітектура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "REGIONAL ARCHITECTURE" specialty 191 «Architekture and Urban-planning». [Робочі програми]

[img] Text
03-07-17,1.pdf

Download(207kB)

Abstract

На основі вивчення архітектури регіону, студенти здобувають розуміння специфіки сучасного проектування та поєднання кращих надбань з вітчизняними традиціями і досягненнями та переходу від окремих аспектів до єдиної органічної теорії формування середовища життєдіяльності населення. Дисципліна спрямована на створення єдиної концепції та доктрини щодо підготовки фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування» за пріоритетним напрямком – збереження архітектурного історичного середовища та монументального і культурологічного спадку. Студенти вивчають при цьому: аспекти урбанізації регіону, фортифікацію, палацово-паркову архітектуру, архітектуру житла, традиційну і стилістичну сакральну архітектуру тощо через призму часу. Вони з’ясовують унікальність регіональних особливостей, основну типологію архітектурного типів залежно від ситуацій життєдіяльності архітектурних об’єктів, що складаються за їх постійного розвитку. Дисципліна «Регіональна архітектура» формує наукову складову фахівця-архітектора на завершальному етапі його ступеневої підготовки. Based on the study of the architecture of the region, students gain an understanding of the specifics of modern design and a combination of the best achievements with national traditions and achievements and the transition from certain aspects to a single organic theory of the environment. The discipline is aimed at creating a single concept and doctrine for the training of specialists in "Architecture and Urban Planning" in the priority area - the preservation of the architectural and historical environment and monumental and cultural heritage. Students study: aspects of urbanization of the region, ortifications, palace and park architecture, residential architecture, traditional and stylistic sacred architecture, etc. through the prism of time. They find out the uniqueness of regional features, the main typology of architectural types depending on the life situations of architectural objects, which are formed during their constant development. The discipline "Regional Architecture" forms the scientific component of a specialist architect at the final stage of his degree training

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-07-17, регіон, розвиток містобудівний, сакральна архітектура, житлова, палацово-паркова, замкова архітектура, готика, романіка, відродження, класицизм, модерн, бароко, функціоналізм, конструктивізм, : region, urban development, sacred architecture, residential, palace and park, castle architecture, gothic, Romanesque, revival, classicism, modernism, baroque, functionalism, constructivism
Шифр: 03-07-17
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 191 Архітектура та містобудування
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Jun 2020 11:42
Last Modified: 18 Jun 2020 11:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18297

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year