Робоча програма навчальної дисципліни «Основи сексології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «THE BASICS OF SEXOLOGY» for bachelor's and master's degree student all the specialties of NUSHP

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-152 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи сексології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «THE BASICS OF SEXOLOGY» for bachelor's and master's degree student all the specialties of NUSHP. [Робочі програми]

[img] Text
07-03-152,1.pdf

Download(269kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи сексології» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи сексології», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Основи сексології» є складовою частиною дисциплін психологічного та гуманітарного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки, особливостей психосексуального розвитку особистості та його впливу на її самореалізацію. The work curriculum for the discipline "The Basics Sexology" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "The Basics Sexology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "The Basics Sexology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills about the regularities of the process of functioning of the psyche, the features of psychosexual development of the individual and its influence on its self-realization

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-152, сексологія, сексуальний розвиток, сексуальне здоров’я, сексуальна норма і патологія, рівні сексуальної активності, сексуальність чоловіка,vсексуальність жінки, «сексуальний темперамент», сексуальна поведінка, sexology, sexual development, sexual health, sexual norm and pathology, levels of sexual activity, husband's sexuality, woman's sexuality, "Sexual temperament", sexual behavior
Шифр: 07-03-152
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Jun 2020 11:49
Last Modified: 18 Jun 2020 11:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18299

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year