Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Theoretical bases of heat engineering" specialty 208 "Agroengineering"

Downloads

Downloads per month over past year

01-06-85 Герасимов, Г. Г. and Поплавський, Д. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Theoretical bases of heat engineering" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

[img] Text
01-06-85 ,1.pdf

Download(203kB)

Abstract

Теоретичні основи теплотехніки відіграють важливу роль в формуванні професійної компетентності й важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Інженерна практика показує, що спеціалістам в області агроінженерії приходиться вирішувати задачі, як пов’язані з використанням гідравлічних, аеродинамічних машин і теплових двигунів, розрахунками теплових схем і гідравлічних систем, експлуатацією теплоенергетичних установок. Володіння методами передбачення умов протікання процесів теплообміну і здатність оцінювати якість і ексергетичну ефективність кругових циклів теплових машин значно підвищує рівень кваліфікації спеціалістів в рамках компетентнісного підходу. Theoretical foundations of heat technology play an important role in the formation of professional competence and an important prerequisite for academic and professional mobility of students. Engineering practice shows that specialists in the field of agroengineering have to solve the problem associated with the use of hydraulic, wind machines and thermal engines, calculations of thermal schemes and hydraulic systems, operation of thermal power plants. Possession of methods of predicting the conditions of the processes of heat transfer and the ability to assess the quality and effectiveness exergetic circular cycles of heat engines significantly increases the level of qualification of specialists in the framework of the competence approach

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-06-85, закони термодинаміки, властивість теплоносіїв, теплоємність, ентальпія, ентропія, ексергія, теплопередача, термодинамічні процеси, теплообмінники, кругові термодинамічні цикли, laws of thermodynamics, properties of fluids, heat capacity, enthalpy, entropy, exergy, heat transfer, thermodynamic processes, heat exchangers, circular thermodynamic cycles
Шифр: 01-06-85
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Jun 2020 19:12
Last Modified: 21 Jun 2020 19:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18315

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year