Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "International Economics" specialty 073 "Management"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-117 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "International Economics" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

[img] Text
РП 06-12-117_Міжнародна економіка (1).pdf

Download(860kB)

Abstract

Динамічний розвиток міжнародної економіки на початку ХХІ століття характеризується поглибленням процесів інтернаціоналізації світового господарства, лібералізації торгівлі і фінансової сфери, загостренням міжнародної конкуренції, що з одного боку, значно розширює можливості суб’єктів господарювання, а з іншого – формує абсолютно нові конкурентні умови зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин, що вимагає їх детального дослідження й осмислення. Викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» забезпечить такі результати навчання: демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень; виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; вміти виявляти, структурувати проблеми організації та надавати консультаційні послуги. The dynamic development of the international economy at the beginning of the XXI century is characterized by deepening processes of internationalization of the world economy, liberalization of trade and financial sphere, intensification of international competition, which on the one hand significantly expands the opportunities of economic entities economic relations, which requires their detailed study and understanding. The study of the discipline «International Economics» will provide the following learning outcomes:  demonstrate the navigation problem and justification of management decisions;  demonstrate skills in searching, collecting and analyzing information, calculation of indicators to substantiate management decisions;  be able to identify, structure problems of the organization and provide consulting services

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-117, міжнародна економіка, міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство, міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, зовнішньоторговельний оборот, світовий товарооборот, international economy, international division of labor, world market, world economy, international economic relations, international trade, foreign trade turnover, world trade turnover
Шифр: 06-12-117
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jul 2020 16:21
Last Modified: 18 Feb 2021 13:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18449

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year