Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Economic Cybernetics)"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-130 Сазонець, І. Л. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Economic Cybernetics)". [Робочі програми]

[img] Text
06-12-130,1.pdf

Download(278kB)

Abstract

Динамічний розвиток міжнародної економіки на початку ХХІ століття характеризується поглибленням процесів інтернаціоналізації світового господарства, лібералізації торгівлі і фінансової сфери, загостренням міжнародної конкуренції, що з одного боку, значно розширює можливості суб’єктів господарювання, а з іншого – формує абсолютно нові конкурентні умови зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин, що вимагає їх детального дослідження й осмислення. Викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» забезпечить такі результати навчання: знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки. The dynamic development of the international economy at the beginning of the XXI century is characterized by deepening processes of internationalization of the world economy, liberalization of trade and financial sphere, intensification of international competition, which on the one hand significantly expands the opportunities of economic entities. economic relations, which requires their detailed study and understanding. The study of the discipline «International Economics» will provide the following learning outcomes: know and use economic terminology, explain the basic concepts of micro- and macroeconomics demonstrate a stable understanding of the principles of economic science, the peculiarities of the functioning of economic systems apperceive of the main features of the modern world and national economy, institutional structure, directions of social, economic and foreign economic policy of the state; understand and independently form the content, structure and conclusions of scientific and analytical texts on economics

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-130, міжнародна економіка, міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство, міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, зовнішньоторговельний оборот, світовий товарооборот, international economy, international division of labor, world market, world economy, international economic relations, international trade, foreign trade turnover, world trade turnover
Шифр: 06-12-130
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jul 2020 16:21
Last Modified: 09 Jul 2020 16:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18450

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year