ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Downloads

Downloads per month over past year

Торяник, В. М. and Хрідочкін, А. В. and Torіanyk, V. М. and Khridochkin, А. V. (2020) ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 57-66.

[img] Text
Торяник_Хрiдочкiн (1).pdf

Download(189kB)

Abstract

У статті здійснено комплексне дослідження проблем публічного адміністрування як нової моделі організації діяльності органів владних повноважень. Визначено, що поняття «публічне адміністрування» характеризується розрізненістю поглядів на його зміст, часто пов’язаних із традиційністю застосування в окремих сферах. З’ясовано зміст державної політики щодо публічного адміністрування, її мету, завдання, принципи та пріоритетні напрямки. Обґрунтовано тезу про те, що суб’єкти публічного адміністрування становлять окрему категорію публічних органів. Визначено адміністративно-правовий статус цих суб’єктів. Доведено, що форми публічного адміністрування поділяється на дві групи – правові та організаційні, а специфіку діяльності суб’єктів публічного адміністрування відображає сукупність методів, що застосовуються для її здійснення. Сформульовані конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів подальшого розвитку публічного адміністрування в Україні

Title in English

PUBLIC ADMINISTRATION AS A NEW MODEL OF ORGANIZATION OF ACTIVITES OF POWER AUTHORITIES

English abstract

The article provides a comprehensive study of the problems of public administration as a new model of organizing the activities of public authorities. It is determined that the concept of «public administration» is characterized by differences in views on its content, often associated with the traditional application in certain areas. The content of the state policy on public administration, its purpose, tasks, principles and priority directions are clarified. The thesis that the subjects of public administration constitute a separate category of public bodies is substantiated. The administrative and legal status of these entities has been determined. It is proved that the forms of public administration are divided into two groups – legal and organizational, and the specifics of the subjects of public administration reflects a set of methods used for its implementation. Specific proposals for strategic directions of further development of public administration in Ukraine have been formulated

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: адміністративна діяльність, адміністративна послуга, державне управління, орган владних повноважень, орган публічної адміністрації, публічна діяльність, публічне адміністрування, публічне управління, administrative activity, administrative service, public administration, public authority, public administration body, public activity, public administration, public administration
УДК: 35.071
Бібліографічний опис: Торяник В. М. Публічне адміністрування як нова модель організації діяльності суб’єктів владних повноважень / В. М. Торяник, А. В. Хрідочкін // Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. праць. _ Рівне : НУВГП, 2020. - №1-2. - С. 57-66.
Subjects: Видання університету > Збірник наукових праць - Стратегія і тактика державного управління
Видання університету > Збірник наукових праць - Стратегія і тактика державного управління > 2020
Видання університету > Збірник наукових праць - Стратегія і тактика державного управління > 2020 > Випуск 1-2
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 10 Sep 2020 22:17
Last Modified: 10 Sep 2020 22:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18580

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year