КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Алієва, А. Ю. and Aliieva, A. Yu. (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-13.

[img] Text
Ve901 (1).pdf

Download(221kB)

Abstract

Розкрито сутність та значення туристично-рекреаційної сфери. Доведено необхідність здійснення туристично-рекреаційної діяльності на засадах сталого розвитку. Це передбачає дотримання балансу між соціальними, економічними та екологічними результатами туристично-рекреаційної діяльності. Відповідь на питання досягнення перспектив сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери знаходиться у площині інноваційного підходу до формування концептуальних засад, в основу яких покладено методологію інклюзивного зростання. Вона передбачає досягнення такого типу соціально-економічного зростання, який охоплює усі сфери життя суспільства та населення і дозволяє отримати відчутні для кожної людини результати. В основу методології формування концепції сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного зростання покладено обґрунтування необхідності задоволення потреб усіх верств населення шляхом надання туристично-рекреаційних послуг за умови обмеженості ресурсів. Цільовим орієнтиром концепції сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного зростання визначено залучення усіх верств населення (у тому числі малозабезпечених, жінок, осіб з обмеженими фізичними можливостями ін.) до виробничо-господарської, управлінської туристичної та рекреаційної діяльності як працівників, споживачів послуг, посередників, інвесторів, постачальників ресурсів, партнерів на всіх етапах ланцюга створення доданої вартості. Реалізація концепції сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного зростання сприяє розширенню можливостей для забезпечення рівного доступу до ринків туристично-рекреаційних послуг і туристично-рекреаційних ресурсів. Концептуальні засади дозволяють сформувати наукову базу для розробки стратегічних пріоритетів та організаційно-економічного механізму забезпечення цього процесу на засадах інклюзивного зростання.

Title in English

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE TOURIST AND RECREATIONAL SPHERE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE GROWTH

English abstract

The essence and significance of the tourist and recreational sphere are revealed. The necessity of tourist and recreational activities on the basis of sustainable development is proved. This implies a balance between social, economic and environmental results of tourism and recreation. The answer to the question of achieving prospects for tourism and recreation sustainable development is in the plane of an innovative approach to the formation of conceptual foundations, which are based on the methodology of inclusive growth. It envisages the achievement of this type of socioeconomic growth, which covers all spheres of society and population, and allows to obtain tangible results for everyone. The methodology of forming the concept of the tourist and recreational sphere sustainable development on the basis of inclusive growth, is based on the justification of the need to meet the all segments of the population needs by providing tourist and recreational services with limited resources. The target of the concept of the tourist and recreational sphere sustainable development on the basis of inclusive growth is the involvement of all segments of the population (including poor, women, people with disabilities, etc.) in industrial, economic, tourist and recreational activities as workers, consumers, intermediaries, investors, resource suppliers, partners at all stages of the value chain. Implementation of the concept of the tourist and recreational sphere sustainable development on the basis of inclusive growth contributes to the expansion of opportunities to ensure equal access to the markets resources of tourist and recreational services. Conceptual principles allow to form a scientific basis for the development of strategic priorities and organizational and economic mechanism to ensure this process on the basis of inclusive growth.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: туристично-рекреаційна сфера, сталий розвиток, інклюзивне зростання, туристично-рекреаційні послуги, стратегічні пріоритети розвитку туристично-рекреаційної сфери, tourist and recreational sphere, sustainability, inclusive growth, tourist and recreational services, strategic priorities for the development of tourism and recreation
УДК: 338.48
Бібліографічний опис: Алієва А. Ю. Концептуальні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного зростання / А. Ю. Алієва // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 3-13.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 06 Oct 2020 07:35
Last Modified: 09 Oct 2020 19:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18754

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year