РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Downloads

Downloads per month over past year

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 14-21.

[img] Text
Ve902 (1).pdf

Download(162kB)

Abstract

Статтю присвячено науковій проблематиці формування аудиторських послуг (відмінних від аудиту та завдань з надання впевненості) в Україні, що особливо актуалізується в період кризи, за впливу зовнішніх чинників, таких як пандемія. У статті розглядається надійність та якість роботи аудиторських фірм в умовах кризи для задоволення вимог клієнтів. Розглянуто питання якості надання аудиторських послуг. Дослідженням встановлено наступні проблемні питання у розвитку аудиторських послуг: 1) неоднозначність термінологічного апарату; 2) наявність різних підходів до оцінки результуючих показників аудиторської послуги; 3) наявність можливої необізнаності представника клієнта з результатами виконання послуги, що вимагатиме від аудитора прийняття власних рішень (суджень) та ініціатив з ідентифікації результуючих показників; 4) визначення вимог до аудиторської послуги передбачає участь певних користувачів, що може супроводжуватись низьким рівнем обізнаності та компетентності з боку користувача (замовника); 5) ускладнення процесу ідентифікації предмету аудиторської послуги, що збільшує ймовірність відмови від завдання у зв’язку з підвищеним ризиком її неякісного виконання; 6) значний обсяг застосування професійного судження аудитора в процесі виконання аудиторської послуги. При цьому аудитору потрібно визначати критерії з врахуванням різних точок зору науковців, теоретиків та практиків, особливо при виконанні таких аудиторських послуг, щодо яких відсутні орієнтири у нормативних документах. Посилаючись на матеріали попередніх досліджень, автор робить висновки, що характеристики деяких послуг взаємодіють один з одним, що додатково підтверджує гіпотезу про можливість узагальнення певних характеристик на рівні певних завдань та їх подання в стандартах або інших документах. Пропонується встановити критерії на рівні стандартизації для оцінки надійності та якості виконання аудиторських послуг. Надання гарантій якості супутніх та інших аудиторських послуг має ґрунтуватися на концепції, яка визначатиме теоретичне забезпечення контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) при виконанні супутніх та інших послуг професійної аудиторської діяльності для теоретичної підтримку і практичну реалізацію. Матеріал статті допомагає визначити вектори розвитку нормативно-правової бази аудиторських послуг на національному рівні.

Title in English

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF CONSULTING AND AUDITING SERVICES

English abstract

The paper is devoted to solving the scientific problem of the formation of scientifically grounded principles of the methodological and organizational provisions of the audit service delivery process (different from audit and tasks of assurance engagements) in Ukraine. The paper identifies the possibility of unification of certain criteria for the reliability of the performance of audit services (other than audit). Some of these characteristics interact with each other, which additionally confirmed the hypothesis of the possibility of generalizing certain characteristics at the level of certain tasks and their presentation in standards or other documents. It is proposed to establish criteria at the level of standardization for assessing the reliability and quality of performance of audit services (different from audit). The provision of assurances of quality of accompanying and other audit services should be based on the concept that will determine the theoretical assurance of the quality control of the work of auditors (audit firms) in the performance of accompanying and other services of professional audit activity for theoretical support and practical implementation for harmonization of legal regulations and practices of auditors (audit firms). The conclusion of this paper helps to identify vectors in the development of a regulatory framework of audit services on the national level.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: професійна діяльність, аудиторські послуги, неаудиторські послуги, professional activity, audit services, non-audit services
УДК: 674:06.047
Бібліографічний опис: Antoniuk O. R. Development of Methodology and Organization of Consulting and Auditing Services / O. R. Antoniuk // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 14-21.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 06 Oct 2020 07:35
Last Modified: 09 Oct 2020 19:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18756

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year