ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Клімова, А. В. and Klimova, А. V. (2020) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 66-75.

[img] Text
Ve908 (1).pdf

Download(252kB)

Abstract

Активне входження закладів вищої освіти України в Європейський освітній простір, демографічний спад, що посилює конкуренцію на ринку освітніх послуг, реформування системи вищої освіти, системи ліцензування освітньої діяльності, запровадження автономії закладів вищої освіти, в т.ч. академічної і фінансової, ставить перед закладами освіти необхідність розробляти нові стратегії розвитку, що вимагає застосування нових інструментаріїв і технологій маркетингу. Маркетинг освітніх послуг має на меті формування закладами вищої освіти стратегії і тактики поведінки на ринку освітніх послуг. Зважаючи, на те, що заклади освіти виходять на ринок зі специфічним товаром, таким як освітня послуга, формування якого має базуватися на потребах внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, необхідно звернути увагу на повноту інформаційно-аналітичного забезпечення, що передує прийняттю управлінських рішень. У даній статті проведено аналіз достатності інформаційного та аналітичного забезпечення прийняття рішень закладами вищої освіти щодо входження в нові сектори ринку освітніх послуг, прийняття рішень про запровадження нових освітніх програм та удосконалення існуючих. Запропоновано шляхи удосконалення організаційної структури закладів вищої освіти з метою розробки нових стратегій розвитку для стимулювання економічних результатів господарської діяльності та підвищення ефективності ліцензійної діяльності. Описаний соціально-економічний вплив запропонованих заходів з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Title in English

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ORDER TO INCREASE THE EFFICIENCY OF LICENSING AND ECONOMIC ACTIVITIES

English abstract

The active entry of Ukrainian higher education institutions into the European educational space, demographic decline, which strengthens competition on the market of educational services, the reform of the system of higher education, the system of licensing of educational activities, the introduction of autonomy of higher education institutions, including academic and financial, makes it necessary for educational institutions to elaborate new development strategies and requires the use of new tools and marketing technologies. Marketing of educational services is intended to form strategies and tactics of behavior on the market of educational services. Taking into consideration that educational institutions enter the market with a specific product, such as an educational service, the formation of which should be based on the needs of internal and external stakeholders, it is necessary to pay attention to the completeness of information and analytical support prior to making managerial decisions. This article analyzes the sufficiency of information and analytical support of decision making of universities on entering new sectors of the market of educational services, making decisions on introducing new educational programs and improving the existing ones. Ways to improve the organizational structure of higher education institutions are proposed in order to elaborate new development strategies to stimulate economic performance and increase the efficiency of licensing activities. The social and economic impact of the proposed activities is described in order to make informed management decisions.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ліцензування, економіка, заклади вищої освіти, ринок праці, ринок освітніх послуг, стратегія управління, інформаційно-аналітична діяльність, licensing, economy, higher education institutions, labour market, educational services market, management strategy, information and analytical activity
УДК: 333:378.018
Бібліографічний опис: Клімова А. В. Вдосконалення організаційної структури закладів вищої освіти з метою підвищення ефективності ліцензійної та господарської діяльності / А. В. Клімова // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 66-75.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 06 Oct 2020 07:36
Last Modified: 09 Oct 2020 19:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18766

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year