ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

Downloads

Downloads per month over past year

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2020) ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 112-121.

[img] Text
Ve9012 (1).pdf

Download(224kB)

Abstract

Метою написання статті є обґрунтування послідовності розробки корпоративних систем управління проєктами як інструменту проривного і еволюційного вдосконалення, розвитку бізнесу та організації. У статті узагальнено основні підходи застосування процесного підходу у побудові корпоративних систем управління проєктами шляхом інтегрування процесів організації, що створює можливість знизити невизначеність у прийнятті рішень, зменшити трансформацію інформації за етапами її обробки та передачі. Автор пропонує модель управління підприємством, що працює за позамовними технологіями, як сукупністю основних, ресурсозабезпечуючих, оціночних та контрольно-вимірювальних бізнес-процесів, у які інтегровано процес «управляти проєктами» із врахуванням рекомендацій і вимог настанови «Керівництво до бази знань з управління проєктами» [5]. Розглянуто можливості підвищення ефективності бізнесу і систем управління за рахунок утвердження у менеджменті документованих стандартів у формі корпоративної системи управління проєктами. Розробка і адаптація корпоративних систем управління на основі процесного підходу до менеджменту створює можливості системного запровадження проєктного менеджменту в організації бізнесу та управлінні; розвиває потенціал організації у підвищенні задоволеності замовника; зосередженості на дослідженні та визначенні докорінних причин невідповідностей у результатах діяльності за подальшого виконання запобіжних і коригувальних дій; підвищеного врахування як поступового, так і проривного поліпшення; збільшує можливості використання набутих знань персоналом для поліпшення.

Title in English

PROCESS APPROACH TO FORMATION OF CORPORATE PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

English abstract

The purpose of the article is to justify the sequence of development of corporate project management systems as a tool for plosive and evolutionary improvement, business development and organization. The article summarizes the main approaches and characterizes the main principles of the process approach in the construction of corporate project management systems by integrating organizational processes, which creates the opportunity to reduce uncertainty in decision-making, as a documented description of requirements for the flow of business processes, for the content of intermediate and resultant activity products allows to reduce the transformation of information by the stages of its processing and transmission. The author proposes a model of enterprise management that works on extraordinary technologies as a set of basic, resource-providing, evaluative and control-measuring business processes, which integrates the process of «project management» taking into account the recommendations and requirements of the guide «Guide to the project management knowledge base». Possibilities of business improvement and efficiency of management systems are considered at the expense of approval in management of documented standards in the form of corporate project management system. Development and adaptation of corporate management systems based on a process approach to management creates opportunities for systematic implementation of project management in business organization and management; develops the organization’s potential to increase customer satisfaction; concentration on investigating and identifying the root causes of the discrepancies in the activity results for further preventive and corrective actions; increased account of both gradual and plosive improvements; increases the possibility to use the knowledge acquired by the staff for improvement.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: система управління, бізнес-процес, корпоративна система управління проєктами, графічна мова IDEF0, management system, business process, corporate project management system, graphic language IDEF0
УДК: 658.1:005.8
Бібліографічний опис: Нетепчук В. В. Процесний підхід у побудові корпоративних систем управління проєктами / В. В. Нетепчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 112-121.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 09 Oct 2020 08:01
Last Modified: 09 Oct 2020 13:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18834

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year