МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛЯТИ ЯКІСТЮ» У ФОРМАТІ IDF0

Downloads

Downloads per month over past year

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2020) МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛЯТИ ЯКІСТЮ» У ФОРМАТІ IDF0. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 122-135.

[img] Text
Ve9013 (1).pdf

Download(307kB)

Abstract

Еволюція розвитку підходів до вдосконалення результатів операційної діяльності підприємства і прагнення менеджменту оптимізувати співвідношення ціна/якість продукції веде управлінську думку до «створення і забезпечення результативного функціонування системи якості, що включає необхідні організаційну структуру, процедури, процеси і ресурси» [2]. Метою написання статті є огляд функцій процесу управління якістю, методологічний аналіз вимог та рекомендацій стандартів серії ISO 9000 щодо розробки, функціонування і вдосконалення системи управління якістю, а також розробка у форматі IDF0 моделі «Системи управління якістю» як сукупності бізнес-процесів. Проведений автором огляд змісту функцій бізнес-процесу «Управляти якістю», аналіз вимог та рекомендацій стандартів серії ISO 900 щодо розробки і функціонування системи менеджменту якістю дав можливість змоделювати її у формі бізнес-процесу відповідно до вимог нотації IDF0, ідентифікувати та описати основні продукти її функціонування та виконати декомпозицію цього бізнес-процесу у вигляді ланцюжка бізнес-процесів: визначити зміст системи менеджменту якості, планувати систему менеджменту якості, забезпечити функціонування системи менеджменту якості, контролювати стан якості, усувати невідповідності та покращувати систему менеджменту якості. Наведений у статті алгоритм декомпозиції бізнес-процесу «Управляти якістю» дозволяє системно представити проміжні та результуючі продукти бізнес-процесів системи менеджменту якості, проводити вимірювання стану системи менеджменту якості і впливати на її результативність та ефективність через управлінські рішення, що прийняті на підставі документованих даних та інформації про стан управління якістю.

Title in English

MODEL OF «QUALITY MANAGEMENT» BUSINESS PROCESS IN IDF0 FORMAT

English abstract

The evolution of approaches to improving the results of the enterprise operating activity and the desire of management to optimize the price / quality interrelation leads management to «creating and ensuring the effective functioning of the quality system, including the necessary organizational structure, procedures, processes and resources». The purpose of this article is to review the functions of the quality management process, methodological analysis of the requirements and recommendations of ISO 9000 series standards for the development, operation and improvement of quality management system and development in the model IDF0 «Quality Management Systems» as a set of business processes. The author’s review of the content of business process functions «quality management», analysis of requirements and recommendations of ISO 900 series standards for the development and operation of quality management system created an opportunity to model it as a business process according to IDF0, identify and describe the main products of its operation and perform decomposition of this business process in the form of a chain of business processes : determine the content of the quality management system, plan the quality management system, ensure the functioning of the quality management system, comtrol the quality, eliminate inconsistencies and improve the quality management system. The algorithm of decomposition of business processes «quality management», presented in the article, allows you to systematically present intermediate and result products of business processes of quality management system, measure the state of quality management system and influence its efficiency and effectiveness through decision management based on documented data and information about the state of quality management.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: якість, управляти якістю, система менеджменту якості, модель, бізнес-процес, стандарт, ISO, принципи менеджменту якості, графічна мова IDF0, quality, quality management, quality management system, model, business process, standard, ISO, principles of quality management, graphic language IDF0
УДК: 658.51
Бібліографічний опис: Нетепчук В. В. Модель бізнес-процесу «Управляти якістю» у форматі IDF0 / В. В. Нетепчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 122-135.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 09 Oct 2020 08:01
Last Modified: 09 Oct 2020 19:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18835

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year