Силабус навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія"; за освітньо-професійною програмою "Технології захисту навколишнього середовища", за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища"; за освітньо-професійною програмою "Лісове господарство" за спеціальністю 205 "Лісове господарство"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-01S Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія"; за освітньо-професійною програмою "Технології захисту навколишнього середовища", за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища"; за освітньо-професійною програмою "Лісове господарство" за спеціальністю 205 "Лісове господарство". [Силабус]

[img] Text
05-02-01s.pdf

Download(685kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку» належить до числа новітніх навчальних курсів і передбачає міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини і навколишнього середовища з точки зору принципів і стратегії сталого розвитку суспільств (регіонів, країн). Актуальність навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» полягає в необхідності у професійній діяльності еколога розуміти особливості переходу суспільств на всіх рівнях (від об’єднаних територіальних громад, міст, районів, регіонів і країни в цілому) до їх сталого розвитку. Здійснити перехід районів, регіонів і країни на засади сталого розвитку можливо лише за умов наявності стратегій їх сталого розвитку, що потребує у здобувачів ВО набуття теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей з кількісного і якісного оцінювання станів соціальної, економічної, екологічної сфер життєдіяльності адміністративно-територіальних одиниць (АТО), проведення SWOT-аналізу та розробки стратегій їх сталого розвитку (як нормативного документу). Об’єкти вивчення навчальної дисципліни є процеси, що протікають в соціо-економіко-екологічних (СЕЕ) системах різних АТО. Предметом вивчення навчальної дисципліни є показники, які характеризують стан соціальної, економічної, екологічної сфер АТО. Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку" є формування знань, умінь, компетентностей розробки стратегій сталого розвитку АТО (регіонів, країни). В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: знати: основні напрямки державної політики щодо забезпечення сталого розвитку регіонів, країни; глобальні екологічні проблеми людства – ресурси і розвиток, антропогенні впливи на біосферу; поняття про сталий розвиток, зміст міжнародних документів з проблем сталого розвитку; рекомендації Конференцій ООН з навколишнього середовища і розвитку; соціальні, економічні, екологічні передумови сталого розвитку регіону; індикатори сталого розвитку; вміти: проводити SWOT-аналіз стану СЕЕ системи регіону; здійснювати кількісну і якісну оцінку станів соціальної, економічної і екологічної сфер регіонів; оцінювати стан соціальної, економічної, екологічної сфер регіонів та виявляти пріоритети їх сталого розвитку; формулювати місію, мету, стратегічні, операційні цілі, завдання сталого розвитку регіонів; здійснювати моніторинг стану соціальної, економічної, екологічної сфер регіонів; набути компетентностей: розробки документа «Стратегій сталого розвитку регіону»; готовності до участі розробки стратегій сталого розвитку АТО (в якості учасника робочої групи, консультанта, керівника робочої групи, експерта).

Title in English

SYLLABUS Sustainable Development Strategy ОК3 Code in Educational Program Educational level: master (second) 10 Fields of knowledge Natural Sciences 101 Speciality Ecology Educational Program: Ecology ОК3 Code in Educational Program Educational level: master (second) 18 Fields of knowledge Production and technology 183 Speciality Environmental protection technologies Educational Program: Environmental protection technologies ОК3 Code in Educational Program Educational level: master (second) 20 Fields of knowledge Agricultural sciences and food 205 Speciality Forestry Educational Program: Forestry

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-02-01S
Шифр: 05-02-01S
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 205 Лісове господарство
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 09 Oct 2020 09:19
Last Modified: 09 Oct 2020 13:40
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18843

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year