СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Downloads

Downloads per month over past year

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 188-197.

[img] Text
Ve9018 (1).pdf

Download(184kB)

Abstract

У статті виявлено соціальний потенціал та перспективи функціонування санаторно-курортних підприємств. Установлено, що демографічна ситуація в країні визначає значущість санаторно-курортної діяльності в збереженні і поліпшенні здоров’я, підвищенні якості життя і трудового потенціалу населення. Доведено, що ступінь задоволення попиту на санаторно-оздоровчі послуги обумовлюється формуванням пропозиції на дані послуги і санаторно-курортний продукт, які залежать від наявних можливостей або потенціалу організацій регіонального санаторно-курортного комплексу. Констатовано, що поняття «потенціал» в загальновизнаному сенсі відповідно до тлумачення сучасних енциклопедичних словників означає «джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення певної мети, можливості окремої особи, суспільства, держави в певній галузі (наприклад економічний потенціал)». Резюмовано, що оцінка економічного потенціалу повинна розглядатися як комплексна система дій, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських рішень, які не суперечать один, кожне з яких вносить свій внесок в результативність всієї системи управління регіональним санаторно-курортним комплексом.

Title in English

SOCIAL POTENTIAL AND PERSPECTIVES OF FUNCTIONING OF HEALTH RESORT ENTERPRISES

English abstract

The article reveals the social potential and prospects of functioning of health resort institutions. It has been established that the demographic situation in the country determines the importance of health resort functioning in maintaining and improving health, increasing the quality of life and the labor potential of the population. The degree of demand satisfaction for health resort services is conditioned by forming the supply of these services and the health resort product, which in turn depend on the available capacity or potential of the regional health resort complex organizations. It is stated that the concept of «potential» in the generally recognized sense, according to the interpretation of modern encyclopedic dictionaries means «sources, opportunities, means, reserves that can be used to solve any task, achieve a specific goal, the ability of an individual, society, state in a certain domain (such as economic potential)». It is resumed that the assessment of economic potential should be considered as a complex system of actions that provides the development of interdependent management decisions that do not contradict one another and contribute to the effectiveness of the entire management system of the regional health resort complex.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: потенціал, перспективи, підприємства, санітарно-курортні підприємства, економічний потенціал, potential, prospects, enterprises, health resort enterprises, economic potential
УДК: 338.462
Бібліографічний опис: Сазонець І. Л. Соціальний потенціал та перспективи функціонування санаторно-курортних підприємств / І. Л. Сазонець, В. В. Джинджоян // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 188-197.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 13 Oct 2020 07:37
Last Modified: 13 Oct 2020 18:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18862

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year