МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Downloads

Downloads per month over past year

Сазонець, О. М. and Никончук, В. М. and Sazonets, O. M. and Nykonchuk, V. M. (2020) МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 198-210.

[img] Text
Ve9019 (1).pdf

Download(217kB)

Abstract

В статті обґрунтовано методологічні засади дослідження інтелектуального капіталу. Запропоновано методологію дослідження процесів інтелектуалізації в сучасній економіці розглядати як процес інтелектуальної власності, як певний результат щодо наявності інтелектуальних ресурсів; людський капітал, що є основною для формування інновацій та розвитку. Авторами проведено порівняльний аналіз підходів до оцінки людського капіталу. На основі даних дослідження визначено, що серед наявних підходів, які оцінюють людський капітал на сьогодні можна виділити: підхід за витратами, підхід за доходами та індикативний підхід. Визначено напрями інтелектуалізації в сучасній економіці. Описано методики, що використовують Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Світова організація торгівлі (СОТ), Всесвітній Банк, Всесвітній економічний форум. Запропоновано показники оцінки ефективності національної інституційної системи забезпечення якості освіти та конкурентоспроможності науки з використанням базових індикаторів як основного джерела інформації. Тому новітні методології процесів інтелектуалізації в сучасній економіці хоча і містять достатньо велику кількість показників, проте вони мають досить фрагментарний характер. Узагальнюючи наявні методології дослідження процесів інтелектуалізації в сучасній економіці, було запропоновано удосконалити підходи оцінки інтелектуального капіталу за рахунок обґрунтування меж застосування існуючих метрик. В межах систематизації наявних наукових опрацювань виявлено, що наявні наукові опрацювання щодо методології дослідження процесів інтелектуалізації в сучасній економіці слід розділяти на дві великі галузі знань – це опрацювання, які стосуються процесів інтелектуальної власності як певного результату щодо наявності інтелектуальних ресурсів, а інша галузь знань має справу з людським капіталом, що є основною для формування інновацій та розвитку. В таких умовах подальше обґрунтування методології процесів інтелектуалізації в національній економіці має значний практичний інтерес.

Title in English

RESEARCH METHODOLOGY OF INTELLECTUALIZATION PROCESSES IN MODERN ECONOMY

English abstract

The methodological bases of intellectual capital research are substantiated in the article. It is proposed to consider the methodology of research of intellectualization processes in modern economy as the process of intellectual property, as a certain result in terms of the availability of intellectual resources; human capital, which is fundamental for the formation of innovation and development. The authors conducted a comparative analysis of approaches to the assessment of human capital. Based on the research data, it is determined that among the available approaches that assess human capital today are: cost approach, income approach and indicative approach. The directions of intellectualization in the modern economy are determined. The methods used by the World Intellectual Property Organization (WIPO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the World Trade Organization (WTO), the World Bank, and the World Economic Forum are described. Indicators for assessing the effectiveness of the national institutional system for ensuring the quality of education and competitiveness of science using basic indicators as the main source of information are proposed. Therefore, the latest methodologies of intellectualization processes in the modern economy, although they contain a large number of indicators, but they are quite fragmentary. Summarizing the existing methodologies for the study of intellectualization processes in the modern economy, it was proposed to improve approaches to assessing intellectual capital by justifying the limits of application of existing metrics. As part of the systematization of existing scientific studies, existing scientific studies on the methodology of studying the processes of intellectualization in the modern economy should be divided into two major areas of knowledge, these studies relate to the processes of intellectual property capital, which is fundamental for the formation of innovation and development. In such conditions, further substantiation of the methodology of intellectualization processes in the national economy is of considerable practical interest.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: методологія наукових досліджень, людський капітал, інтелектуальна власність, інституалізація, базові індикатори, research methodology, human capital, intellectual property, institutionalization, basic indicators
УДК: 001.8:351
Бібліографічний опис: Сазонець О. М. Методологія дослідження процесів інтелектуалізації в сучасній економіці / О. М. Сазонець, В. М. Никончук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 198-210.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 13 Oct 2020 07:46
Last Modified: 13 Oct 2020 18:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18866

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year