ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Downloads

Downloads per month over past year

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 211-222.

[img] Text
Ve9020 (1).pdf

Download(233kB)

Abstract

В статті доведено, що автопромисловість є одним з найважливіших сегментів світової економічної системи та економік переважної більшості держав. На сьогодні автомобілебудування є досить високим науково-ємким виробництвом і автомобільна промисловість виступає однією з основ науково-технічного прогресу. Формування сучасного національного ринку легкових автомобілів здійснюється за рахунок досконалої державної політики уряду. Тим самим в результаті її успішної реалізації держава щорічно забезпечує стабільні темпи економічного розвитку та гарантує високий рівень зайнятості населення країни. Перспективи зростання виробництва автомобілів українськими підприємствами обмежені не стільки відсутністю ємного ринку, скільки відсутністю додаткових ресурсів для інвестування в збільшення потужностей. У такій ситуації розвиток автомобілебудування України безпосередньо залежить від приходу серйозних іноземних інвесторів, що принесуть у галузь не тільки капітал у фінансовій формі, але й нові технології, що так необхідні у виробництві автомобілів. За рахунок інноваційного розвитку автомобілебудування Україна зможе реалізувати конкурентоспроможну продукцію як на національному, так і на світових ринках, що забезпечить входження України в міжнародне економічне співтовариство. Відзначено, що основною проблемою автомобільного ринку України, є те що український виробник не виробляє ті автомобілі, які могли б задовільнити споживача, тому активно розвивається імпорт автомобілів з Європи. Зроблено висновки, що український ринок для європейських автомобільних компаній є перспективним в плані реалізації вживаних автомобілів європейських країн, тим самим забезпечується гарантований збут нових комфортних автомобілів для європейців під їхній рівень купівельної спроможності. На перспективу територія України буде придатна лише для кінцевої парковки вживаних автомобілів.

Title in English

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC AUTOMOTIVE IN THE CONTEXT OF GLOBAL INTERNATIONAL POLICY

English abstract

The article proves that the automotive industry is one of the most important segments of the world economic system and the economies of the vast majority of countries. Today, the automotive industry is a fairly high science-intensive production and the automotive industry is one of the foundations of scientific and technological progress. The formation of the modern national car market is carried out at the expense of the perfect state policy of the government. Thus, as a result of its successful implementation, the state annually ensures a stable pace of economic development and guarantees a high level of employment. Prospects for growth in car production by Ukrainian enterprises are limited not so much by the lack of a capacious market, but by the lack of additional resources to invest in increasing capacity. In this situation, the development of Ukraine’s automotive industry directly depends on the arrival of serious foreign investors, who will bring to the industry not only capital in financial form, but also new technologies that are so necessary in the production of cars. Due to the innovative development of the automotive industry, Ukraine will be able to sell competitive products in both national and world markets, which will ensure Ukraine’s entry into the international economic community. It is noted that the main problem of the car market of Ukraine is that the Ukrainian manufacturer does not produce those cars that could satisfy the consumer, so the import of cars from Europe is actively developing. It is concluded that the Ukrainian market for European car companies is promising in terms of sales of used cars of European countries, thus ensuring the guaranteed sale of new comfortable cars for Europeans at their level of purchasing power. In the future, the territory of Ukraine will be suitable only for the final parking of used cars.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ринок автомобілебудування, виробництво автомобілів, розвиток автомобілебудування, automotive market, car production, automotive development
УДК: 629.331
Бібліографічний опис: Срібна Є. В. Тенденції та перспективи розвитку вітчизняного автомобілебудування в контексті глобальної міжнародної політики / Є. В. Срібна, В. В. Ступницький // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 211-222.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 13 Oct 2020 08:46
Last Modified: 13 Oct 2020 18:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18872

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year