Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 Інженерія програмного забезпечення.

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-07S Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 Інженерія програмного забезпечення. [Силабус]

[img] Text
04-01-07S.pdf

Download(824kB)

Abstract

Програма нормативної навчальної дисципліни «Програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку фундаментальної підготовки та відноситься до навчальних дисциплін циклу загальної підготовки студентів. Дисципліна «Програмування» спрямована на вивчення основ алгоритмiзацiї, особливостей програмування інженерно-технiчних та наукових задач мовою високого рiвня, методiв побудови та використання програмних комплексiв, на опанування студентами практичних навикiв програмного розв’язання математичних задач. Під час вивчення даної дисципліни студенти здобудуть знання, які допоможуть ефективно використовувати сучасні розробки технологій програмування при вивченні спеціальних дисциплін. Мета: засвоєння студентами основних понять і методів алгоритмізації, програмування та розв’язку інженерно-економічних задач з використанням персонального комп’ютера, мови програмування С++ та сучасних технологій програмування, формування наукового світогляду та здатності до засвоєння та постійного оновлення професійних знань, оскільки на сьогоднішній момент C++ - одна з найпотужніших і затребуваних мов програмування. Завдання: сформувати у студентів знання методів алгоритмізації та розв’язання практичних задач з використанням сучасних технологій програмування; підготувати студентів до ефективного використання технологій програмування при вивченні спеціальних дисциплін, підготувати студентів до використання отриманих знань і навиків при розв’язуванні практичних задач, а також при написанні кваліфікаційних та магістерських робіт. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. Класичні і сучасні методи та прийоми програмування. 2. Базові засади ООП. 3. Поняття розумного вказівника. 4. Особливості перевантаження. 5. Принципи наслідування. вміти: а) застосовувати прийоми та методи підготовки задач для їх розв’язання на ПК; б) вивчити основні засоби та прийоми алгоритмізації і програмування типових обчислювальних процесів; в) вивчити методи структурного та об’єктноорієнтованого програмування; г) отримати практичні навики роботи в середовищах програмування С/C++; е) працювати з дружніми функціями; є) працювати з динамічними структурами даних; ж) використовувати потоки

Title in English

SYLLABUS Programming ОК19_ Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 12 Fields of knowledge: Information technologies 121 Field of study: Software engineering Specialization: Internet of things Educational Program: Internet of things

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-01-07S
Шифр: 04-01-07S
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 121 Інженерія програмного забезпечення
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 23 Oct 2020 09:43
Last Modified: 22 Jan 2021 08:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18967

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year