Силабус навчальної дисципліни «Давня та середньовічна історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-16S Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Давня та середньовічна історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)». [Силабус]

[img] Text
07-03-16.pdf

Download(763kB)

Abstract

При підготовці кваліфікованих вчителів історії нормативна навчальна дисципліна “Давня та середньовічна історія України” покликана озброїти студентів знаннями про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель у давню і середньовічну добу, сформувати у студентів загальні і фахові компетентності, комплекс знань та умінь для застосування в професійній освітній діяльності. Хронологічно й тематично курс охоплює час від найдавніших часів до середини XVІ ст. Програма дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Найдавніша історія України. Давні слов’яни на території етнічних земель України. 2. Політична історія та соціально-економічний розвиток Київської Русі (ІХ- початок ХІІ ст.). 3. Галицько-Волинська держава. 4. Політичний та соціально-економічний розвиток українських земель в складі Великого князівства литовського (друга половина ХІV - перша половина ХVІ ст.) Силабус навчальної дисципліни «Давня та середньовічна історія України» включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії первісного суспільства, історичної географії, археології, антропології, етнографії тощо. Курс є базовим для вивчення таких дисциплін як «Історія України в ХVІ - ХVІІІ ст.)», «Історія України в ХІХ ст.», «Історія середніх віків», «Історія слов'янських народів»; «Історіографія історії України», «Історія української культури» та ін. Вивчення дисципліни дає можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку України в давню і середньовічну добу і безпосередньо впливає на формування наукового світогляду студентів. Метою викладання дисципліни є формування стійкої системи знань про зародження і закономірності розвитку людського суспільства на території українських етнічних земель від найдавніших часів до середини ХVІ ст., набуття студентами практичних навичок системного розгляду історичних перетворень, політичних, соціально-економічних, культурних та релігійних процесів, що відбувались у давню і середньовічну добу, їх об’єктивну обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності; вироблення умінь добирати та орієнтуватися в історичній інформації та застосовувати знання з даного предмету у професії вчителя історії і суспільствознавчих дисциплін. Завдання дисципліни: - ознайомити студентів із політичною, соціально-економічною, культурною, релігійною історією України від найдавніших часів до середини ХVІ ст.; - сформувати розуміння цивілізаційної значущості давнього і середньовічного періодів в історії України; - сформувати у студентів здатність здійснювати історичний аналіз, реконструкцію історичних подій, явищ, процесів, історичне прогнозування та інтерпретацію історичних фактів; - сприяти формуванню науково-теоретичного мислення студентів першого року навчання; - вироблення навичок добирати та орієнтуватися в історичній інформації; - сприяти формуванню у майбутніх вчителів почуття патріотизму, національної гідності, об’єктивності в оцінці подій і фактів історії України. - підготувати студентів до реалізації основних завдань сучасної шкільної історичної освіти, сформувати практичні уміння використовувати отримані знання з давньої і середньовічної історії України у професійній і соціальній діяльності. Використовуються такі методи викладання та технології: обговорення, диспути, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, моделювання професійної діяльності тощо.

Title in English

SYLLABUS academic discipline ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY OF UKRAINE ОК 23 Code in Educational Program Educational level: first (bachelor's) 01 Field of knowledge: Education / Pedagogy 014.03 Field of study: Secondary education (History) Educational Program: Secondary education (History)

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 07-03-16S, давня, середньовічна історія України
Шифр: 07-03-16S
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 03 Nov 2020 10:50
Last Modified: 03 Nov 2020 10:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19067

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year