Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Українська філософія: історія і сучасність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-07-171М Наконечна, О. П. (2020) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Українська філософія: історія і сучасність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-07-171М.pdf

Download(362kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Українська філософія: історія і сучасність» циклу професійної та практичної підготовки бакалавра спеціальностей «Культурологія» та Релігієзнавство» сприяє прилученню студентів до інтелектуального змісту людської духовності через ознайомлення з історичною еволюцією і сучасним змістом філософських проблем. Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з основними віхами виникнення і становлення української філософії як важливого складника самоусвідомлення національної духовної культури та визначення її місця в системі світової філософії й сучасного філософського процесу. Опанування курсу вимагає цілеспрямованої та активної роботи на лекціях, семінарських заняттях, самостійної підготовки, ознайомлення з філософськими творами. Мета дисципліни: ознайомлення студентів з історичним розвитком української філософії, її самобутністю, збереженням неперервності своїх традицій та сучасним тлумаченням філософських проблем; знайомство з визначними філософськими персоналіями через освоєння відповідних філософських ідей та концепцій; формування навиків аналітичного мислення і методологічної культури; прилучення до гуманістичного змісту філософської культури. Завдання: формування висококультурних фахівців з національною самосвідомістю, що володіють навиками аналітичного та критичного мислення, методологічною культурою, гуманістичним світоглядом та здатністю до відкритого діалогу в інформаційному просторі сучасного буття. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості розвитку філософської думки України як важливого чинника національної ідентифікації; особливості, що визначають її місце в системі світової філософії; провідні тенденції і концепції сучасного філософування. уміти: аргументовано розкривати зміст основних філософських ідей, володіючи системою їх філософських понять; реферувати оригінальні філософські тексти й розуміти їх місце в системі філософського знання; здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; використовувати отримані знання для постановки та вирішення професійних проблем.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-07-171М, українська філософія, ісихазм, патристика, любомудріє, агіографія, аеропагітика, неоплатонізм, софійність, антеїзм, кордо центризм, Ренесанс, гуманізм, патристика, ісихазм, вчення про першооснови, гуманістичний антропоцентризм, людина, двонатурність, мікро- та макрокосм, душа, самопізнання, природне право
Шифр: 06-07-171М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки
Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки > 31 Релігієзнавство
Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки > 34 Культурологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 03 Nov 2020 11:28
Last Modified: 03 Nov 2020 11:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19068

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year